Aanpassing beleid drugspanden

Er zijn voor gemeenten extra mogelijkheden voor de aanpak van drugspanden. Woningen en andere panden zoals winkels, loodsen of horecabedrijven kunnen tijdelijk gesloten worden. Dit wordt gedaan na de vondst van drugs, verdovende middelen, de grondstoffen voor de productie van drugs of de aanwijzing dat er drugshandel plaatsvindt.

Weert neemt landelijke werkwijze over

Burgemeester Heijmans heeft het beleid rondom de tijdelijke sluiting van drugspanden in de gemeente aangepast. Het resultaat is nu al bij de eerste keer dat er drugs of verdovende middelen worden aangetroffen in een pand, of dat er sprake is van voorbereidende werkzaamheden voor de productie van drugs, er gebruik gemaakt kan worden van de mogelijkheid om tot tijdelijke sluiting over te gaan (ook bekend onder wet Damocles).

Tegen gaan van criminaliteit

Burgemeester Heijmans: ‘Illegale handel in drugs is één van de meest voorkomende vormen van criminaliteit. Om de hennepteelt, de productie en verkoop tegen te gaan wordt er nu nog strenger opgetreden. Het sluiten van woningen of andere panden raakt de bewoner, eigenaar van het pand en eventuele familieleden direct en heeft daarom een grote impact.’

Vermoeden van verkoop of telen van drugs?

Heb je het vermoeden dat er in jouw omgeving drugs worden geteeld of verkocht? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Melden kan ook anoniem bij Meld Misdaan Anoniem via 0800-7000.