Reactiveren treinverbinding duurder

In opdracht van staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van Veldhoven-van der Meer zijn er onderzoeken uitgezet over het reactiveren van de spoorlijn Weert-Hamont (B) voor personenvervoer met de Provincie Limburg en de gemeente Weert.

ProRail heeft de kostenraming van de provincie getoetst op juistheid en volledigheid en de ontbrekende informatie in beeld gebracht. De daaruit volgende raming valt tussen de €50 en €150 miljoen terwijl een eerdere schatting van de regio uitging van €35 miljoen.

In een brief aan de Tweede Kamer geeft de staatssecretaris aan dat ze met de regio in gesprek gaat over wat deze mogelijke verandering van ordegrootte van de kosten betekent voor het vervolg. Tevens laat ook de staatssecretaris een second opinion uitvoeren. In het najaar moeten de uitkomsten hiervan bekend worden.

Lees de brief (PDF)

https://iwdg.nl/2JHlMVY

Uitkomst was in België al voorspeld

In maart van dit jaar werd vanuit België al verbazing uitgesproken omdat ze toen al ter oren hadden gekregen dat de kosten flink hoger zouden uitvallen. In de brief van de staatssecretaris die donderdag naar buiten kwam blijkt de vooruitziende blik van de Belgen te kloppen.

De Belgen zien de kostenverhoging als een manoeuvre van ProRail om de werkzaamheden niet te hoeven uitvoeren.