Dit jaar is het 70 jaar geleden dat Nederland de soevereiniteit van Indonesië erkende. Daarmee kwam een einde aan een periode van vier jaar gewapende ruzie tussen Nederland en Indonesië, voorheen de kolonie Nederlands-Indië. Bijzonder is dat in deze strijd veel dienstplichtige militairen vanuit Zuid Nederland zijn ingezet. En heel bijzonder was wel dat het kleine dorpje Stramproy, maar liefst 57 jonge jongens naar Indië moest laten gaan. Enkelen van hen waren beroepsmilitairen of vrijwilligers, maar de meesten waren dienstplichtigen. Ze hadden weinig keuze, ofschoon een baan als mijnwerker hen van die plicht onthief.

De impact op deze jongemannen was erg groot. Ze kwamen uit een boerendorp, en hadden weinig van de wereld gezien. Na een korte opleiding van een maand of drie, werden ze ingescheept, en vertrokken voor een lange bootreis naar de Oost. Daar kwamen ze terecht in een totaal andere cultuur, klimaat en een gewapend conflict. De meesten voor 2 of 3 jaar. Communicatie met het thuis-land en familie was moeizaam. Waardering voor hun inzet nam gaandeweg af, en uiteindelijk werd Indonesië, ondanks alle moeite toch onafhankelijk. Dat moeten moeilijke tijden geweest zijn voor die jongemannen. Thuis praatte je niet meer over die ellende in het leger. Opvang was er niet. Je moest maar gauw weer aan het werk. Van je karige vergoeding was nagenoeg niets meer over bij thuiskomst.

Deze periode is grotendeels weggestopt, maar niet vergeten. Door een herdenking op 22 september 2019, op het Kerkplein van Stramproy, zal stilgestaan worden bij het leven tussen 1945 en 1949 in dit rustige dorp. Er komen interviews, of lezingen van de dochter, of kleindochter. Hopelijk spreekt ook nog een van de Indiëgangers zelf, nu in de 90. Een boek, gewijd aan deze periode, en alle 57 Roojer jongens zal gepresenteerd worden. Tevens is er een tentoonstelling over deze periode in een pop-up museum. Vlakbij de Albert Hoeben passage, een Roojer marinier die in Indië de militaire Willemsorde heeft verdiend, voor moed en dapperheid.

Daarnaast zullen er tijdsbeelden van deze periode zichtbaar zijn op het Kerkplein, in beelden, ambachten en volksfiguren. Vanzelfsprekend zal er ook echt Indonesisch eten zijn, dat ter plekke geproefd kan worden. Alles speelt zich af op het Kerkplein in Stramproy, op zondag 22 september, tussen 15:00 en 17:30 uur.

Voorafgaande aan deze happening, is er ook nog een waardige herdenking van 75 jaar Bevrijding, vlakbij het Kerkplein. Deze zal plaats vinden van 14:00 tot 15:00 uur.