Gezamenlijke accommodatie Oda

Afgelopen woensdag 11 september 2019 ondertekenden Paul Broens en Chris van de Groes namens LifeStyle health & prevention Weert én Math Smeets en Sander Hofs namens voetbalvereniging FC ODA de intentieovereenkomst om met elkaar de haalbaarheid van een gezamenlijke accommodatie te onderzoeken.

Multifunctioneel gebouw

Het huidige clubgebouw van voetbalvereniging FC ODA is ruim 40 jaar oud en is dringend aan vervanging toe. LifeStyle health & prevention Weert, gespecialiseerd in fysiotherapie, fysiofitness, arbeidsre-integratie en bedrijfsvitaliteit, wil graag werken te midden van de sportverenigingen, dus op het sportpark Boshoven.

Zowel FC ODA als LifeStyle health & prevention Weert zijn al enige jaren betrokken bij de Open Club Weert Noord Verenigd!. Eén van de speerpunten van de Open Club is, naast de herinrichting van het sportpark Boshoven en samenwerken op het gebied van aanbod, het gebruik maken van gezamenlijke accommodaties door verenigingen. Door het tekenen van de intentieovereenkomst komt de realisatie van een zogeheten multifunctioneel gebouw een stuk dichterbij.

Voordelen van een multifunctioneel gebouw zijn ondermeer dat het gebouw de gehele week van ‘s-ochtends tot ‘s-avonds laat gebruikt wordt (hoge bezettingsgraad) maar ook dat het gebouw door het gebruik van de gezamenlijke ruimten zoals kleedkamers, koffiebar, ontvangstruimte, vergaderruimte en presentatieruimte veel efficiënter benut kan worden.

Samengaan is een Win-Win situatie

Math Smeets en Paul Broens: “Door de samenwerking in de Open Club hebben FC ODA en LifeStyle health & prevention Weert de voordelen ontdekt van het samengaan én samenwerken in één gebouw. Niet alleen omdat de kosten van de realisatie hierdoor minder kunnen zijn (voor beide gunstig), maar ook omdat de klanten van LifeStyle health & prevention Weert veelal vanuit de sportverenigingen komen én dat FC ODA “in huis” een fysiopraktijk heeft. Beginnende blessures, zeker bij de jeugd, kunnen hierdoor eerder ontdekt, onderzocht en behandeld worden”. Het is tevens de bedoeling dat andere zorgaanbieders zoals o.a. een sport-podotherapeut mede gebruik gaan maken van deze faciliteit.

Toekomstbestendig

In de maanden juli en augustus 2019 zijn de Programma’s van Eisen voor de accommodaties van beide partijen naast elkaar gelegd, waar mogelijk samengevoegd en door het architectenbureau CroonenBuro5 uit Maastricht vertaald in een fraai en logisch schetsontwerp (zie afbeeldingen).

Een schetsontwerp waarbij de thema’s functionaliteit en duurzaamheid een belangrijke rol spelen. Tevens wordt het gebouw toekomstgericht ontworpen, waarbij het principe is dat de mogelijkheid aanwezig blijft om te zijner tijd nog meer verenigingen, zoals de scheidsrechtersvereniging COVS of een Buitenschoolse Opvang, in dit multifunctionele gebouw te huisvesten.

De komende tijd zal dit ontwerp verder uitgewerkt gaan worden door FC ODA en LifeStyle health & prevention Weert.