Weert groeit! Het aantal inwoners steeg dit jaar al naar boven de 50.000. De vraag naar woningen is groot. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten om 100 woningen extra te ontwikkelen in fase 4 van Laarveld.

Eerste 3 fases

Laarveld is volop in ontwikkeling en er wordt gebouwd in vier fases. Fase 1 is nagenoeg volledig gerealiseerd. Voor fase 2 zijn alle woningbouwkavels verkocht. De woningen worden op dit moment gebouwd. Daarnaast zijn al veel woningen gereed. Fase 3 is volop in voorbereiding. Hierbij wordt rekening gehouden met de behoefte en de ervaringen, opgedaan tijdens fase 1 en 2. Bijvoorbeeld bij het formaat van de kavels. In fase 3 wordt ruimte geboden aan ongeveer 160 woningen. Naar verwachting kan in het najaar van 2020 met de uitgifte worden gestart.

Conform het bestemmingsplan biedt de nog te ontwikkelen fase 4 ruimte aan 200 woningen. Daar worden er nu 100 aan toegevoegd.

Extra woningen in fase 4

Laarveld is de enige resterende grootschalige uitbreidingslocatie in Weert. Vrouwenhof is nagenoeg afgerond. De prognoses van de afgelopen jaren laten keer op keer een grotere groei van het aantal huishoudens ten opzichte van eerdere jaren zien. Dit wordt nog eens bevestigd met de recentelijk bekend geworden prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hieruit blijkt dat het aantal huishoudens nog meer groeit, dan waar eerder van uit werd gegaan. Het is binnen fase 4 van Laarveld mogelijk om 100 woningen extra te realiseren omdat hier simpelweg de ruimte voor is. Naar verwachting wordt Laarveld fase 4 in 2023 op de markt gebracht.

Druk op de woningmarkt blijft hoog

Wethouder Wendy van Eijk: ‘De druk op de woningmarkt is hoog. Dit geldt zowel voor huur- als voor koopwoningen. Het aantal te koop staande woningen is nog nooit zo laag geweest, het aantal reacties op een huurwoning is nog nooit zo hoog geweest. Hierdoor lopen de wachttijden op. De huidige situatie op de woningmarkt biedt veel kansen. Het woningbouwprogramma is dan ook ambitieus. Het is nu het moment om plannen te realiseren. Wij willen de kansen die zich voordoen aangrijpen en initiatiefnemers ruimte bieden. Om die reden streven we naar een ambitieuzer woningbouwprogramma dan de behoefte op papier aangeeft. Deze extra ambitie willen we onder andere realiseren door in te spelen op de druk op de woningmarkt in Zuidoost Brabant. We zetten naast de uitbreiding in Laarveld in op omvorming van locaties waar kwaliteitsverbetering gewenst is, zoals (voormalige) bedrijfslocaties in de woongebieden. In de dorpen vindt naast incidentele inbreiding ook uitbreiding aan de randen plaats, bouwen naar behoefte is hierbij belangrijk.’

7 REACTIES

 1. Tja. . . . alles volbouwen .. . al het mooie landbouw grond en natuurgrond word volgezet met huizen . .. maar de dieren (muizen, ratten, konijnen, vogels….) weten NIET wat er gebeurd . . . en wat krijg je dan: stadsmensen die naar landbouwgrond gaan en dan SCHRIK hebben van alle (ONGE)dierte volgens hun en dat moet dan weer bestreden worden.. .. .

  NEE.. . . U komt wonen op landbouwgrond in de natuur en dan hoort daar NATUUR bij. . . . . . en wilt u dat NIET, ga dan in een STAD wonen. .. . .. .. . .

 2. stadsmensen willen “lekker rustig” “lekker achteraaf” “lekker in ut greuun” “lekker op t laorvelrjd” wonen maar accepterne dan NIET dat zij komen te wonen op plekken waar DIEREN (of zoals hen zal zeggen ONGEDIERTE) woont. . . . .. . met alle gevolgen van dien klachten brieven boze moeders want het is ongezond voor kinderen etc etc etc. . .. .

 3. Wat een rare redenering, laarveld is niet achteraf en ratten en muizen zijn ongedierte wat ziektes overbrengt.
  Dus nogmaals wat bedoel je nu?

 4. Ik wil geen kritiek op je leveren, maar wat minder …. wat meer,,,,, en minder HOOFDLETTERS in één woord. Leest wat gemakkelijker.

 5. In de to. . . . LAarveld is Hushoven / LAar en dat is een gehucht in Weert . . . PLATTELAND waar konijnen ratten muizen vogels insecten leven en waar nu dus HUIZEn geplaatst worden. . . . En waar iemand als “”In de to”” gat wonen en “nee dit is niet achteraf hier hoort geen “onge”dierte.. .. . . ik spreekm hier dus met het onderwerp waar ik in mijn 1e (eerste) bericht over schrijf. . .. . helaas

 6. Laarveld ligt ingeklemd tussen het kerkdorp Laar, de buurtschap Hushoven.
  en als je je eerste bericht aanhaalt om iets duidelijk te maken schrijf dan eerst goed nederlands dan begrijp ik het ook.
  Nogmaals wat wil je nu zeggen.

Comments are closed.