Controleurs hondenbelasting op pad

In de eerste helft van oktober gaan controleurs huis-aan-huis controleren op het bezit van honden in de gemeente Weert. Dit gebeurt ieder jaar. De controleurs bellen bij alle inwoners van de gemeente aan om te het hondenbezit te inventariseren.

Als de controleur bij je aanbelt kan hij zich legitimeren, vraag daar zeker naar, aldus de gemeente Weert. De controle wordt gedaan door het bureau LEGITIEM BV. Bij twijfel over de echtheid of geldigheid van een identiteitsdocument kun je een aanvullende legitimatie vragen en zo nodig contact opnemen met BsGW. De BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) voert deze jaarlijkse controle uit.

Hond aanmelden

Iedereen die één of meer honden heeft, is wettelijk verplicht om dit aan te geven. Het aanmelden of afmelden van een hond, kan het snelste via de persoonlijke pagina op de website www.bsgw.nl. Log in met uw DigiD. Ook wijzigingen in het aantal honden kun je doorgeven via deze persoonlijke pagina. De melding is dan direct geregeld. Je kan een hond ook telefonisch aanmelden, via telefoonnummer (088) 8420 420. Houd je BSN bij de hand als je belt.

Belasting betalen voor uw hond(en)

Als je één of meer honden hebt, ben je automatisch belastingplichtig. Het aantal honden op een adres bepaalt de hoogte van de aanslag. Het tarief voor de hondenbelasting vind je op de website www.bsgw.nl. Als uw hond niet geregistreerd staat, kan alsnog een aanslag hondenbelasting worden opgelegd.

Als een hond wordt aangetroffen waarvoor je geen belasting betaalt, dan registreert de controleur deze hond(en) alsnog. Ben je niet thuis als de controleur aanbelt, dan laat de controleur informatie over de hondenbelasting achter bij je thuis.

Voorkom een boete

BsGW adviseert hondeneigenaren die één of meer hond(en) niet hebben aangegeven, dit zo spoedig mogelijk te doen. Daarmee kunnen onnodige boetes worden voorkomen. Als tijdens de controle blijkt dat de houder van één of meer honden geen aangifte heeft gedaan, dan loopt deze het risico dat een bestuurlijke boete wordt opgelegd.

Meer informatie over de hondenbelasting is te lezen op de website www.bsgw.nl.