Extra bomen Helmondseweg

Langs de Helmondseweg worden extra bomen geplant. Bewoners van de Helmondseweg hebben het initiatief genomen om met de gemeente in gesprek te gaan over hun straat. Zij vragen aandacht voor de verkeerssituatie en de oplopende hitte in de zomermaanden. Het betreft de Helmondseweg tussen viaduct Ringbaan Oost en de Wiekendreef.

Wethouder Martijn van den Heuvel is met de aanwonenden in overleg gegaan. Maatregelen om verkeerssituatie aan te passen kunnen nu niet worden genomen, omdat deze weg deel uit maakt van de toegangswegen richting de binnenstad.

De hittestress wordt binnenkort adequaat aangepakt. Langs de Helmondseweg worden populieren aangeplant. Deze snelle groeiers voorzien de Helmondseweg en de tegenover gelegen huizen al in een aantal jaren van schaduw en verkoeling. De grond is eigendom van Rijkswaterstaat. Na overleg tussen gemeente en Rijkswaterstaat mogen hier 45 bomen worden geplant. Er is gekozen om vooral populieren en een aantal wilgen aan te planten. De aanplant start in de week van 4 november. De extra bomen passen in de ambitie die het college van burgemeester en wethouders heeft om iedere dag een boom te planten.

Positieve bijdrage aan de leefomgeving

Bomen dragen bij aan een groene omgeving. Wonen in een groene omgeving is goed voor de gezondheid. Mensen herstellen sneller in een groene omgeving. Bomen leveren hieraan een essentiële bijdrage. Bomen produceren zuurstof, vangen fijnstof op, zorgen voor verkoeling en ze dragen bij aan de biodiversiteit in uw woon- en werkomgeving. Maar ze zijn ook belangrijk voor bijen en andere insecten. Om deze redenen heeft de gemeente Weert het voornemen om elk jaar 365 bomen extra te planten.

De grasberm langs het kanaal biedt kansen meer bomen tot ontwikkeling te laten komen en een bijdrage te leveren aan duurzaamheid en biodiversiteit.

Duurzaamheid en biodiversiteit

Het gemeentebestuur heeft gekozen voor duurzaamheid als een van de belangrijkste thema’s voor de komende jaren. Onder andere met de aanplant van bomen zorgen we er voor dat Weert een fijne stad is waar mensen leven, werken en ontspannen in een gezonde leefomgeving met veel groen en biodiversiteit, zonder overlast van water of hittestress.