Nederweert steunt Weerterlandprijs

Nederweert – In 2018 won Herpertz Kraanverhuur, Transport & Berging uit Nederweert de Weerterlandprijs. In 2016 en 2018 behoorden de Nederweerter ondernemingen Promic en Ons Boerenerf tot de genomineerden. Deze bedrijven waren zeer positief over de deelname aan de Weerterlandprijs.

Bedrijven krijgen een podium om zich te presenteren en profileren. “Dit draagt bij aan het stimuleren van onderlinge samenwerking tussen ondernemer”, aldus wethouder Koolen (o.a. economie en bedrijvigheid). Het zorgt daarnaast ook voor meer bekendheid van bedrijven bij potentiele werknemers. Hiermee stimuleren we dus zijdelings ook de arbeidsmarkt.

Waardevolle beoordeling

De beoordeling van het bedrijf door een professionele, vakkundige en vooral onafhankelijk jury ervaren deelnemende bedrijven als zeer waardevol. “Het levert ondernemers bruikbare informatie op over de manier van bedrijfsvoering”, aldus bedrijfscontactfunctionaris Bram Thijssen. Ze krijgen een beeld waar de sterke punten liggen, maar vooral waar de verbeterpunten liggen.

Economische profilering

De Weerterlandprijs draagt dus bij aan het stimuleren van ondernemersklimaat in de regio Weerterland. Daarom wil het college van B&W van de gemeente Nederweert vanaf 2020 structureel participeren in de organisatie van de Weerterlandprijs. Met de deelname aan de Weerterlandprijs is jaarlijks een bedrag gemoeid van € 2500. Dit bedrag wordt gedekt uit een nieuw budget dat is opgenomen in de begroting voor de economische profilering van Nederweert.