In opdracht van de gemeente Weert wordt dit najaar de riolering vervangen in diverse straten van de wijk Keent. Omdat de straten volledig worden opengebroken wordt in sommige straten ook de openbare ruimte opnieuw ingericht.

De kosten van het project worden naar verwachting hoger. Dit is het gevolg van de door de rijksoverheid aangepaste wetgeving met betrekking tot zogenoemde PFAS-stoffen. Deze wetgeving is recentelijk een stuk strenger geworden. De bodem die uit de grond wordt gehaald moet worden gecontroleerd op de giftige poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen.

In het voortraject medio oktober / november 2018 is in Keent een bodemonderzoek uitgevoerd. Dit bodemonderzoek werd uitgevoerd op het stoffenpakket waarvan op dat moment een wettelijke verplichting stond. De verplichting om op poly- en perfluoralkylstoffen te controleren was eind vorig jaar nog niet van toepassing en was ook niet te verwachten, zo stelt de gemeente Weert in een antwoordbrief aan DUS Weert.

De verplichting om de grond op PFAS te controleren bestaat sinds 8 juli 2019. Om de grond te kunnen controleren zodat het project doorgang vindt is op de Industriekade een gronddepot ingericht. Op de verharding naast de haven aan de Zuid-Willemsvaart is een deel afgezet met bouwhekken. Hier zal de grond worden gedoneerd zodat er monsters genomen kunnen worden. Deze monsters worden vervolgens getest op aanwezigheid van giftige PFAS stoffen.

Het is op dit moment nog niet bekend hoe veel extra geld het de gemeente Weert zal gaan kosten. Dit is afhankelijk van de omvang en mate van verontreiniging.

Foto: Gronddepot voor PFAS

7 REACTIES

 1. Wat een blunder. Men wist donders goed dat deze regelgeving eraan kwam. Goed bezig Gemeente Weert de blunder betaal je zelf maar van jullie salaris en niet de gemeenschap.

 2. Zeker een blundertje.
  Pfas zit ook in natuurlijke stoffen, niet alleen door mensen in de bodem gebracht.
  Gezien de wijk kon je hier al uit gaan van extra analyses bij bodemonderzoeken.
  Weer een misser in de voorbereiding, gemis van enige kennis van ambtenaren, jammer.
  Betaal het maar uit het voordeel van de aanbesteding. Zoals bijna bij elk project, gemeentehuis, stationsomgeving, heiligenbuurt, relinen van riolen, etc etc, overal missers in de voorbereiding wasrdoor uitvoering extra kost of er zelfs complete aanpassingen moeten gebeuren.
  Wanneer komt de politiek eens met harde maatregelen richting het ambtelijk apparaat.

 3. Laat het maar onder ons blijven, PFAS, ik heb het opgezocht, wist niet dat het zo gevaarlijk is. Het is een stof die zit in anti-aanbakpannen, in waterafstotende kleding en aan de binnenkant van pizzadozen.

 4. Ik ben het er mee eens dat iemand die steeds fouten maakt daar

  maatregelen tegenover gesteld mag krijgen. Dat geld voor Ambtenaren,
  bedrijfsleven, journalisten en burgers.

  Vraag in deze is: Hadden de ambtenaren in Weert kunnen weten wat de kosten zouden worden. Zo ja, dan kun je idd spreken van een fout. Zo nee, Dan zitten de klagers fout.

  In deze is al geruime tijd bekend dat er iets aan komt. Wat de financiële gevolgen voor dit werk zijn, had men echter niet vooraf kunnen bepalen….In deze is het dus geen fout van de Ambtenaren in Weert.

  Dus: de publieke opinie zit hier fout…. Mijn vraag: welke maatregelen gaan we nemen tegen klagende burgers die telkens fout zitten?

 5. Dit was bekend vooraf.
  Klagen mogen de burgers zeker als men alleen masr fouten blijft maken. Mijn opsomming is duidelijk en is te onderbouwen.

  Daarnaast klaag de realist over de burgers die oplettend zijn.
  De kosten had je kunnen verwachten, vooraf in het onderzoek meenemen.

  Klagen doe ik niet, merk alleen op dat er slordig wordt omgegaan met belastinggeld.

 6. Nee deze kosten waren niet bekend. De “spelregels” waren immers nog niet eens bekend.

  Natuurlijk mag men klagen. Maar men zou zich ook eens kunnen afvragen hoe vaak ze er zelf naast zitten. Probleem is dat ze klagen en oordelen zonder dat men weet hoe het zit.

Comments are closed.