Herinrichting Keent duurder door PFAS

In opdracht van de gemeente Weert wordt dit najaar de riolering vervangen in diverse straten van de wijk Keent. Omdat de straten volledig worden opengebroken wordt in sommige straten ook de openbare ruimte opnieuw ingericht.

De kosten van het project worden naar verwachting hoger. Dit is het gevolg van de door de rijksoverheid aangepaste wetgeving met betrekking tot zogenoemde PFAS-stoffen. Deze wetgeving is recentelijk een stuk strenger geworden. De bodem die uit de grond wordt gehaald moet worden gecontroleerd op de giftige poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen.

In het voortraject medio oktober / november 2018 is in Keent een bodemonderzoek uitgevoerd. Dit bodemonderzoek werd uitgevoerd op het stoffenpakket waarvan op dat moment een wettelijke verplichting stond. De verplichting om op poly- en perfluoralkylstoffen te controleren was eind vorig jaar nog niet van toepassing en was ook niet te verwachten, zo stelt de gemeente Weert in een antwoordbrief aan DUS Weert.

De verplichting om de grond op PFAS te controleren bestaat sinds 8 juli 2019. Om de grond te kunnen controleren zodat het project doorgang vindt is op de Industriekade een gronddepot ingericht. Op de verharding naast de haven aan de Zuid-Willemsvaart is een deel afgezet met bouwhekken. Hier zal de grond worden gedoneerd zodat er monsters genomen kunnen worden. Deze monsters worden vervolgens getest op aanwezigheid van giftige PFAS stoffen.

Het is op dit moment nog niet bekend hoe veel extra geld het de gemeente Weert zal gaan kosten. Dit is afhankelijk van de omvang en mate van verontreiniging.

Foto: Gronddepot voor PFAS