De handboogvereniging De Batavieren – Treffers houdt na 147 op met bestaan. De vereniging heeft besloten de deuren te gaan sluiten, zo melden ze via Facebook.

Tijdens de algemene ledenvergadering op 3 oktober j.l. hebben de leden van de Batavieren-Treffers gekozen om de vereniging te ontbinden, zo staat in de gepubliceerde brief. Teruglopende participatie van leden bij activiteiten en bestuurstaken, maar ook de stijgende kosten en teruglopende inkomsten uit exploitatie van de accommodatie staan aan de grondslag van de zware keuze.

In de algemene ledenvergadering zou een nieuw bestuur gekozen worden. Het voorgaande bestuur had te kennen gegeven haar functie neer te leggen. Na lang beraad heeft geen van de aanwezige leden zich bereid gevonden om een bestuursfunctie op zich te nemen.

De conclusie was dat de vereniging zonder bestuur geen vereniging is. In een daaropvolgende stemronde, waarin de leden de keuze hadden om door te gaan met de vereniging of deze te ontbinden, werd door een ruime meerderheid van de stemgerechtigden gekozen om te ontbinden.

De penningmeester is aangesteld als hoofd van de commissie die gaat over een transparante ontbinding. Daarnaast zal de vereniging zorgdragen dat alle contacten en overeenkomsten met derden worden nageleefd, aldus het demissionair bestuur.