Onderhoud waterleiding bij rotonde

In de herfstvakantie (week 42) wordt er gewerkt aan het waterleidingnetwerk bij de rotonde Maaseikerweg / Nassaulaan / Graswinkellaan. Daardoor is de rotonde van maandag 14 tot en met vrijdag 18 oktober deels afgesloten. De overlast voor verkeer wordt zoveel mogelijk beperkt. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer APK Rasenberg, in opdracht van WML.

Werkzaamheden van WML

WML werkt aan het waterleidingnetwerk in de wijk Moesel. De onderhoudswerkzaamheden aan het waterleidingnetwerk vinden plaats op de rotonde.

Verkeersmaatregelen bij de rotonde

Tijdens de onderhoudswerkzaamheden worden verkeersmaatregelen genomen. De rotonde Maaseikerweg / Nassaulaan / Graswinkellaan wordt deels afgesloten voor alle verkeer. Het stuk van de Graswinkellaan richting de rotonde is volledig afgesloten. Vanuit de overige rijrichtingen is de rotonde wel bereikbaar.

Bij de rotonde worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst, om het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Eén weghelft van een deel van de Maaseikerweg (tussen huisnummer 85 en de rotonde) wordt afgezet. Zo kan het verkeer beurtelings rijden over de beschikbare rijstrook. Indien nodig worden er nog verkeersregelaars ingezet. Houd rekening met enige vertraging.

Gevolgen voor de wijk Graswinkel

Het stuk van de Graswinkellaan richting de rotonde is volledig afgesloten. Het is daarom niet mogelijk om via de rotonde Maaseikerweg / Nassaulaan / Graswinkellaan de wijk Graswinkel in te rijden. Gebruik in plaats daarvan de Maaseikerweg en de Moeselschansweg om in en uit de wijk te komen.

Afsluiting van maandag t/m vrijdag

Zowel de afsluiting van het deel van Graswinkellaan als de afzetting van één weghelft van de Maaseikerweg gaan in op maandagochtend 14 oktober 7.00 uur. Beide afzettingen duren tot vrijdag 18 oktober 18.00 uur. Als de werkzaamheden eerder afgerond zijn, wordt de weg al eerder opengesteld voor verkeer.

Bewoners van de Maaseikerweg en (deels) van de wijken Graswinkel en Moesel worden door WML per brief geïnformeerd over de werkzaamheden. Bij enkele omliggende woningen is het mogelijk dat er door de werkzaamheden tijdelijk geen water is. WML informeert die bewoners daarover.