Het bestuur van SV Laar heeft een ingrijpende maatregel moeten treffen. De voetbalvereniging heeft het jeugdteam JO19-1 terug moeten trekken uit de competitie.

“Deze zeldzame handeling betreuren wij ten zeerste als bestuur en als vereniging”, aldus het bestuur. In een toelichting op de website melden ze dat het besluit tot stand is gekomen in nauw en goed overleg met alle betrokkenen, waaronder de spelers en de ouders.

Een van de redenen is o.a. dat er geen ‘goed huwelijk’ bestond tussen de nieuwe trainer en (een deel van) de spelersgroep. Dit was echter niet het enige dat heeft meegewogen in deze beslissing van het bestuur, ook de motivatie en de betrokkenheid van een deel van de groep is van invloed geweest.

Er zijn diverse gesprekken gevoerd om tot een oplossing te komen en daarmee het behoud van het team. Dit heeft echter niet tot het gewenste resultaat geleid. De vereniging is daarom genoodzaakt om afscheid te nemen van de trainer en de ontbinding van het team.

Momenteel is SV Laar druk bezig met de afwikkeling hiervan. Ze streven hierbij naar een acceptabele oplossing voor alle partijen. Herplaatsing van spelers op basis van hun aangegeven voorkeur, is daar een belangrijk onderdeel van. SV Laar bedankt de trainer voor zijn inzet en wensen hem spoedig een nieuwe club toe.

2 REACTIES

  1. Oftewel de A-1… . het VLAGGENSCHIP van de jeugd. . . .. . Een grote voetbalclub met veel leden maar ook hier door de hele weinige en gebrek aan vrijwiliggers ontstaan problemen . .. . niet te vergeten dat het hier om pubers gaat wiens ouders mogelijk (en waarschijnlijk…..) ook ‘invloed’ hebben gehad op hoe de pubers zich gedragen. . . . verwnede jongens? slechte trainer? ? ? ?/ of verkeerde opvoeding van een deel. … … dit is een A-1 onwaardig en hvolgens mij hoort dit ook niet bij een voetbalclub als SV LAar .. . .. dus goed gehandeld van het bestuur

  2. Ben jij als puber ooit hard op je hoofd gevallen want je reactie is er een uit de categorie geen flauw benul waar ik het over heb.

Comments are closed.