Recentelijk heeft de aanbesteding voor route-inzameling restafval en GFT gemeente Weert plaatsgevonden. Het gevolg is dat Renewi vanaf volgend jaar (vanaf 1 januari 2020) niet meer door de straten van Weert zal rijden om de duobuakken te komen legen.

De aanbesteding is gegund aan de combinatie Van Kaathoven Nederland B.V. / Baetsen B.V. Daarbij is gekozen om de huidige wijze van inzameling te continueren. Dat wil zeggen wekelijkse inzameling van de duobak met gft en restafval.

Continuïteit

Het huidige inzamelsysteem van Weert gaat primair uit van de in de wet (art. 10.21 Wet Milieubeheer) vastgelegde nutstaak richting zijn inwoners. Die servicegerichtheid maakt dat het inzamelsysteem in Weert ook bijdraagt aan een maatschappelijk gevoel van solidariteit (eenheidstarieven) en afziet van prikkels die ongewenst gedrag kunnen uitlokken, zoals het wegwerken van restafval in de verkeerde containers. De servicegerichtheid leidt ook tot een eenvoudige communicatie

Elke week op de vaste dag kan de burger het inzamelvoertuig verwachten. Niettemin zijn de inzamelresultaten van gescheiden stromen, zoals oud papier, textiel, elektronica enzovoort behoorlijk. Al deze ingredi├źnten gaven aanleiding om het bestaande systeem te continueren.

Termijn van 10 jaar

Aanvankelijk had het college van B&W besloten tot een eerste contracttermijn van 5 jaar op te stellen met vervolgens twee verlengingsmogelijkheden van 3 en 2 jaar. Na inlichtingen en na ruggespraak is besloten om een ongebroken termijn van 10 jaar te hanteren. Dit om te voorkomen dat marktpartijen van een eenzijdige bevoordeling van een zittende aannemer konden spreken.

Twee inschrijvingen

In september hebben twee partijen zich ingeschreven voor de afvalinzameling in Weert:
– Renewi Overheidsdiensten BV
– Van Kaathoven Nederland BV, in combinatie met Baetsen BV.

De route-inzameling bevat 82% van het totaal aantal huishoudens in de gemeente Weert. De overige 18% woont in appartementencomplexen. Deze hebben verzamelcontainers en vielen buiten deze aanbesteding. De uitslag is volgens het college van B&W marktconform. De prijzen van verliezer en winnaar lagen dicht bij elkaar.