Meerderweert wil IKC Laar uitbreiden

De overkoepelende onderwijsorganisatie Meerderweert heeft het voornemen om IKC Laar uit te breiden. Dit hebben ze de gemeente Weert laten weten.

Het doel is dat IKC Laar wordt uitgebreid tot een gebouw dat huisvesting kan bieden aan maximaal 225 leerlingen, exclusief kinderopvang. Deze groei kan op basis van de laatst beschikbare leerlingenprognoses onvoldoende worden onderbouwd, zo stelt de gemeente Weert. Meerderweert wil echter de voorgenomen uitbreiding betalen met eigen geld.

Meerderweert wil een beroep doen op de gemeentelijke taak tot het verzorgen van adequate huisvesting op het moment dat het leerlingenaantal hiertoe aanleiding geeft. De gemeente meldt echter dat ze het achteraf bekostigen van een uitbreiding, dat met eigen geld wordt gerealiseerd, niet kan worden toegezegd. Een eventuele toekomstige subsidieaanvraag voor het IKC Laar zal door door de gemeente op het betreffende moment beoordeeld worden. Hierbij zal onder meer leegstand in andere schoolgebouwen worden meegewogen. Besluitvorming is uiteindelijk voorbehouden aan de gemeenteraad.

De onderwijsstichting wil de benodigde trajecten voor de voorgenomen uitbreiding van het IKC Laar gaan opstarten. Dit willen ze graag doen in samenspraak met onder andere de gemeente Weert. De gemeente laat weten hiertoe bereid te zijn met Meerderweert mee te denken over de ruimtelijke invulling van de omgeving. Voorafgaand aan dit overleg vraagt de gemeente aan Meerderweert om de ideeën zo concreet mogelijk in een plan uit werken waarbij niet alleen naar het gebouw wordt gekeken, maar ook naar de totale schoolomgeving.