Informatieavonden WeertEnergie

WeertEnergie houdt in november en december vier informatieavonden in Weert. De informatieavonden zijn een laagdrempelige manier om kennis te maken met WeertEnergie en te ontdekken hoe je financieel kunt meeprofiteren van de duurzame projecten van WeertEnergie, zoals het windpark en zonneparken.

De informatieavonden zijn op dinsdag 19 november in Theater de Huiskamer (Wilhelminasingel 10b), dinsdag 26 november bij Café Zaal Beej-Bertje op Laar (Rietstraat 28), maandag 2 december in Bibliocenter Weert (Wilhelminasingel 250) en op woensdag 4 december in het schoolgebouw Oda (Annendaal 10). Alle avonden zijn gratis en starten om 19.30 uur. Aanmelden kan via [email protected]

Duurzame projecten

Duurzame projecten van WeertEnergie zijn onder andere het zonnepark met buurtbatterij op Altweerterheide, de Postcoderoos, Warm wonen Weert, het Energieloket en het Windpark langs de A2. Voor de financiering van de duurzame projecten is WeertEnergie op zoek naar inwoners van Weert die hun spaargeld willen inzetten en profiteren van een aantrekkelijk rendement tot 5 procent. Investeren in een energiecoöperatie loont, zeker als je het vergelijkt met de huidige lage bancaire rente. Iedereen kan meedoen. Op de informatieavonden wordt informatie gegeven en kunnen vragen worden gesteld.

Over WeertEnergie

WeertEnergie is een coöperatieve vereniging (opgericht op 4 juli 2013) van inwoners van de regio Weert, die samen betaalbare, eigen en duurzame energie willen realiseren. Momenteel heeft WeertEnergie een kleine driehonderd leden. Door zelf de energie te regelen hebben de leden invloed op welke duurzame energiebronnen er worden ingezet en hoe eventuele winsten weer kunnen worden ingezet om de eigen leefomgeving te verbeteren.

Zonnepark Altweerterheide

Het zonnepark Altweerterheide is op 31 mei 2019 feestelijk geopend. Het zonnepark is het eerste in Nederland waarbij een coöperatieve buurtbatterij wordt gecombineerd met grootschalige lokale opwekking van duurzame energie. Met zesduizend zonnepanelen op daken en de grond levert het zonnepark stroom op voor 400 huishoudens.

In september heeft de Raad van State de uitspraak gedaan dat het Windpark Weert door kan gaan. Het windpark wekt straks stroom op voor achtduizend huishoudens. Als alles volgens plan verloopt is het Windpark Weert eind 2020/begin 2021 in bedrijf.

Postcoderoosregeling

Via de Postcoderoosregeling van de overheid kunnen inwoners van Weert zonnepanelen leasen bij WeertEnergie. Interessant voor hen die in een appartement wonen en zelf geen dak hebben. Of voor hen waarvan het dak om allerlei redenen niet geschikt is om zonnepanelen op te leggen. Op dit ogenblik heeft WeertEnergie twee projecten in ontwikkeling, een in het kerkdorp Laar en een op het industrieterrein Graafschap Hornelaan.

Buurtwinkel

Met het project Warm Wonen Weert zet WeertEnergie in op energiebesparing. Met behulp van warmtescans wordt inzichtelijk waar energie onbedoeld een woning verlaat. Ook kunnen energie-coaches van WeertEnergie een persoonlijk energieplan samenstellen. Op iedere eerste en derde donderdag van de maand kunnen inwoners van Weert met vragen over energiebesparing en over-stappen op duurzame energiebronnen terecht bij het Energieloket in de buurtwinkel van Wonen Limburg aan de Wilhelminasingel 175 in Weert.