Staking bij veel basisscholen in Weert

Foto: stakende leraren in 2017

Aanstaande woensdag zullen bijna alle basisscholen in Weert en Nederweert gesloten zijn in verband met stakingsacties van leraren. Na een chaotisch en tumultueus weekend, is er ondanks de toegezegde investering van 460 miljoen, toch besloten om te staken door 90% van de scholen in Weert en Nederweert.

Ondanks de forse injectie, die wordt gewaardeerd, zijn blijvende, duurzame investeringen nodig om het onderwijs en om het vak van leerkracht / schoolleider en onderwijsondersteunend personeel weer aantrekkelijk te maken. Dat is met het akkoord van vrijdag niet bereikt.

Onderwijsmensen trekken woensdag in Weert samen aan de bel om aan te geven dat het huidige hap-snap beleid niet het beleid is dat zij wensen. Niet voor hunzelf, niet voor de kinderen en hun ouders. Duurzame investeringen zijn nodig om continuïteit in het onderwijs en kwaliteit in het onderwijs te borgen. Onderwijsmensen willen de tools om datgene te doen waar ze toe zijn opgeleid met een loon dat daarbij past.

Op het moment dat dit middels structurele maatregelen wordt bereikt, zullen zeker weer meer mensen kiezen voor het prachtige beroep van leerkracht, schoolleider of onderwijsassistent. Daar staken onderwijsmensen in Weert voor om dit samen met heel veel onderwijsgevenden in Nederland te bereiken.