De wijkbewoners van Keent gaan woensdag 11 december weer de straat op voor het Donkere Dagen Offensief (DDO).

Het DDO start om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur en start bij Markeent. Als je interesse hebt om eens mee te lopen, stuur dan een mail naar [email protected]

Wijkbewoners en vertegenwoordigers van de politie, gemeente Weert en Wonen Limburg gaan gezamenlijk de wijk in om onveiligheden aan het licht te brengen. Denk bijvoorbeeld aan openstaande ramen en (garage)deuren, containers die inbrekers heel makkelijk maken en fietsen die niet op slot staan.

Het DDO wordt georganiseerd om de inbraakcijfers in Weert zo laag mogelijk te houden. De vrijwilligers van het buurtpreventieteam willen daarom samen met de partners preventief optreden.

Heb je nog vragen? Dan kun je mailen naar [email protected]

1 REACTIE

  1. dus burgers die burgers controleren? Het moet niet gekker worden. Dat er gelet wordt op onveilige situaties zoals slechte of kapotte straatverlichting, losse trottoirtegels prima, een donker steegje waar toch wel verlichting moet komen, een buurtapp waarop een evt. verdachte situatie gemeld kan worden aan medewijkbewoners juich ik toe. Maar een burger die een mede burger er op gaat wijzen dat de achterdeur of raam nog niet is afgesloten voor 21.00 uur etc., gaat echt te ver. Je begeeft je dan op particulier eigendom en daar heb je als medeburger niets te zoeken.

Comments are closed.