Vervolgstap Van der Valk hotel Weert

Foto: beoogde locatie Van der Valk hotel Weert

Hoe zit het met de realisatie van het Van der Valk hotel in Weert? Het is al enige tijd stil rondom dit project.

De komst van een Van der Valk hotel op Kampershoek 2.0 in Weert is nog steeds een nadrukkelijke wens van het college van burgemeester en wethouders. “We realiseerden ons niet dat er soms meerdere drempels op de bouwweg kunnen liggen. Zoals het zich nu laat aanzien gaat de bestemmingsplanprocedure net voor of net na de zomer van start.”, aldus burgmeester Heijmans.

Vanuit de gemeente Nederweert kwam er verweer tegen de plannen in Weert. De gemeentebesturen zijn hierover met elkaar in overleg geweest (https://iwdg.nl/2QCqA3J). Intussen werd in Weert verder gewerkt om de realisatie van het Van der Valk hotel mogelijk te maken. In die tussentijd diende zich de stikstofproblematiek aan die voor extra vertraging zorgde. “Ook de landelijke vraagtekens rondom de uitstoot van stikstof hebben de nodige aandacht gevergd. Inmiddels zijn op basis van de meest actuele regels rapporten opgesteld en blijkt dat stikstofdepositie geen belemmering vormt voor deze ontwikkeling”, zo licht een woordvoerder van de gemeente Weert toe.

Dit jaar gaat – na een lange periode van zorgvuldige voorbereiding – de bestemmingsplanprocedure in werking. Dit zal naar verwachting in de zomerperiode zijn beslag krijgen.