Bekijk archeologische vondsten

Foto door: VUhbs

Sinds november 2019 is een team van archeologen van de VUhbs uit Amsterdam bezig met archeologische opgraving op de hoek Laarderweg – Ringbaan Noord.

Aanleiding voor dit onderzoek is de ontwikkeling van woningbouwprogramma Laarveld 3. Op woensdag 19 februari van 14.00 tot 16.00 uur kan iedereen die dat wil deze vindplaats bezoeken. Om 14.00 uur start er ook een rondleiding.

4,5 hectare opgegraven

Als de archeologen eind februari de laatste opgravingsputten dichtmaken, is er in totaal ruim 4,5 hectare van het plangebied opgegraven. Veel van de archeologische resten bevonden zich op nog geen meter onder de grond. Deze zijn inmiddels bijna allemaal opgegraven en gedocumenteerd. De middeleeuwse sporen en vondsten die zijn aangetroffen waren veel bijzonderder dan op basis van het proefsleuvenonderzoek uit 2006 werd aangenomen.

Open middag

VUhbs en de gemeente Weert nodigen geïnteresseerden van harte uit om deel te nemen aan de rondleiding over de opgravingslocatie Laarveld. Deze rondleiding start op woensdag 19 februari om 14.00 uur op de hoek Laarderweg / Ringbaan Noord. Bezoekers die later komen kunnen aansluiten. Er is ter plekke weinig parkeergelegenheid. Bezoekers wordt gevraagd met de fiets te komen.

Laarveld fase 3

Door de gemeente Weert wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan de planvorming voor woningbouw op Laarveld fase 3. Naar verwachting volgt er halverwege maart een informatieavond over de plannen die daar worden gerealiseerd.

Foto door: Ferry Nijsen SEP productions, Weert (dec. 2019)
Foto door: VUhbs