Boek over Indië-gangers aangeboden

(Foto’s) Op woensdag 29 januari is het boek “Vertrokken onder de klokslag van Willibrordus” aangeboden aan mevr. Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationale Comité 4 & 5 mei.

Het boek handelt over de 57 jongemannen uit Stramproy, die veelal als dienstplichtig soldaat, werden ingezet in de oorlog in Nederlands Indië, het huidige Indonesië. Het comité 4 & 5 mei zet zich in voor het herdenken van oorlogsslachtoffers, en het vieren van de vrijheid. Daarmee komen deze 2 zaken bij elkaar. De inzet in een oorlog van Roojer boerenjongens, het leed daar en het ontstaan van een vrede.

De persoonlijke verhalen werden In Amsterdam verteld door twee Indië-veteranen, dhr. Wim Briels en dhr. René Moonen. Ook de kinderen Adrie van den Berk, Ger Clerkx, Henk Creemers, Carina Rademaekers, Carla Moonen, Elly, Marly en Jos Briels en Jacques Moonen waren aanwezig, net als de weduwe An Rademaekers – van Dael, en haar kleinkind. Zij vertelden hun persoonlijke en soms emotionele verhaal aan de voormalig voorzitter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet. Mevr. Verbeet was zeer geïnteresseerd, en vertelde dat haar eigen vader ook als dienstplichtige in Indië had moeten dienen.

In het boek worden alle 57 jongens uit Stramproy persoonlijk toegelicht, maar komt ook het leven in de jaren 1945 -1950 in het zich ontwikkelende boerendorp Stramproy aan bod. Vele leuke anekdotes, reclames uit die tijd en bijzondere verhalen. Zo weigerde de burgemeester toe te staan dat een militair terug kon komen vanwege een ernstig zieke vader. Het boek is in vlotte stijl geschreven door Bert Lenaers en Leo Janissen. Via Carla Moonen, dochter van Indiëganger Sjeng Moonen, was het contact gelegd met Gerdi Verbeet. Carla is als lid van de Eerste Kamer, met o.a. defensie in haar portefeuille, vaker in contact met mevr. Verbeet. Voor de deelnemers werd het een indrukwekkende dag, waarmee het project “Indië” werd afgesloten.

Het boek is nog mondjesmaat te koop in Stramproy en Weert.