Lezing: mozaïek aan landschappen

Taurossen langs Tungelroyse Beek, Tungelroy (foto Erfgoed Tungelroy)

Geschied- en Oudheidkundige kring De Aldenborgh organiseert op maandagavond 17 februari weer een interessante lezing. Men heeft Bèr Peeters – expert op het gebied van de ontstaansgeschiedenis van het Weerter landschap – bereidt gevonden om hierover te komen spreken.

Het Weerter landschap had duizenden jaren geleden blijkbaar een grote aantrekkingskracht op de eerste bewoners van onze streek. Meer dan tienduizend jaar geleden verbleven er al mensen op de Tungelerwallen en de Boshoverheide. De urnenvelden zijn daar getuigen van. Opgravingen in Molenakker en Kampershoek van meer recente datum hebben nog meer interessante, archeologische vondsten opgeleverd. Het landschap speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van het grondgebied van Weert.

De ligging van Weert op de waterscheiding van twee beekdalen en als “eiland” aan de rand van de Peel heeft bijgedragen aan het ontstaan van het mozaïek aan landschappen van Weert. In de lezing zullen we meer te weten komen over het ontstaan van dekzandruggen en –dalen en peelvennen en welke rol ijs, water en wind daarbij hebben gespeeld. Ook zal aandacht worden besteed aan de invloed van mensen op het landschap vanaf de steentijd: waar vestigden zij zich en waarom daar. Aan de orde komt de vraag of de verschillende landschappen complementair aan elkaar zijn.

In de lezing wordt verder aandacht besteed aan het ontstaan van bolle akkers en kransakkers, plaggenbodems en stuifzanden. Ook recente ingrepen in het landschap en natuurontwikkelingen komen aan de orde.

Spreker

Bèr Peeters is geboren in de buitenie van Weert aan het kanaal in het rulle zandlandschap van Altweerterheide. Hij is later verhuisd naar de oude bouwlanden van Laar met de Leen- en Laathoven. Nu woont hij aan de rand van een van de peelvennen van Weert.

Bèr Peeters was aardrijkskundedocent op het College. Hij is lid van het docententeam opleiding natuurgidsen en coördinator van het Natuur- en Milieucentrum in het gebied van de IJzeren Man met zijn heide, broekbos, stuifzand en vennen. Hij treedt ook op als landschapsgids, klimaatgids en Verkenner van het Grenspark Kempen ~ Broek.

Hij geeft lezingen over diverse onderwerpen bv over de leefwijze van de Marrons in Suriname, het klimaat, het grenspark Kempen-Broek, de grafheuvels van de Boshoverheide en, zoals nu, over de landschappen van Weert.

Praktische informatie

Activiteit: Lezing: Het ontstaan van het mozaïek aan landschappen van Weert door Bèr Peeters
Wanneer: Maandag 17 februari 2020 om 19.30 uur
Locatie: Brasserie Hotel Antje van de Statie, Stationsplein 1, 6001 CH Weert

Gegoede burgerij van Weert zoekt ontspanning in de Tungeler Wel, begin 20ste eeuw. (foto Erfgoed Tungelroy)