Tijdens een storm die afgelopen jaar in juni plaatsvond zijn er een aantal gevelpanelen los gewaaid van de toneeltoren. De VVD komt komende raadsvergadering met een voorstel om de toneeltoren te verfraaien.

Na de storm is de beplating zodanig vastgezet is dat deze voorlopig geen schade kan veroorzaken. Het betreft echter een tijdelijke oplossing, zo staat in een motie van de Weerter VVD. De VVD komt met het voorstel om de mogelijkheden te onderzoeken om de gevel van de toneeltoren veilig en toekomstbestendig te maken. Men wil de mogelijkheid aangrijpen om de gevel te verfraaien mede omdat de toneeltoren vanwege de hoogte een beeldbepalend element is in de binnenstad van Weert.

Als voorbeeld noemt men het stadskantoor van Venlo. Deze is voorzien van een grote groene gevel van diverse plantensoorten (zien onderstaande foto). Dit stadskantoor kan een voorbeeld zijn voor het duurzaam verfraaien van een buitengevel, aldus de VVD.

Lees de motie (PDF)

https://iwdg.nl/2Sfa21n

Foto via: https://www.facebook.com/Gemeente.Venlo