Coronamaatregelen Roompot

Roompot neemt bijkomende maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Het beslist per direct om de 3.5000 kampeerplaatsen in Nederland niet te openen tot 1 juni en verschillende maatregelen op parken, waaronder op de Weerterbergen, te verscherpen om social distancing te verzekeren.

Begaan om de gezondheid van alle Nederlanders, zijn gasten en zijn medewerkers heeft Roompot vandaag besloten om eenzijdig landelijk meerdere maatregelen te nemen om social distancing te garanderen en gasten toch die ruimte van op een park te geven, die ze op hun appartement of elders niet zullen vinden.

1. Roompot opent 3.500 kampeerplaatsen niet
Op 27 maart zou Roompot zijn 3.500 kampeerplaatsen voor dit zomerseizoen openen. Roompot zal die kampeerplaatsen niet voor 1 juni openen en alle gasten hierover eerstdaags informeren. Gasten ontvangen hiervoor binnenkort automatisch een voucher die ze voor een later verblijf kunnen gebruiken.

2. Anderhalve meter afstand
Om de social distancing van anderhalve meter te kunnen garanderen neemt Roompot twee bijkomende maatregelen op zijn parken:
– Het stelt een bovengrens op het aantal gasten per park. Roompot zal slechts een beperkte capaciteit benutten om zo meer ruimte tussen gasten te verzekeren.
– Ook zal Roompot alleen maar vrijstaande woningen ter beschikking van zijn gasten stellen. In geval van geschakelde woningen zullen naast elkaar gelegen woningen niet
tegelijkertijd worden verhuurd.

3. Centrumfaciliteiten van Roompot blijven gesloten tot 1 juni
Ruim een week geleden sloot Roompot reeds alle centrumfaciliteiten op zijn parken, met uitzondering van de eventuele receptie en supermarkt, waar alle nodige voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Alle animatie, kidsclubs, zwembaden, restaurants, snackbars en wellness sloot Roompot al ruim een week geleden. Dat blijft zo tot 1 juni, ongeacht de grootte of capaciteit ervan.

4. Roompot blijft gasten informeren
De afgelopen week informeerde Roompot gasten voor vertrek en bij aankomst op het park over de strikte regels die het hanteert om de social distancing te garanderen. Roompot trekt die maatregel door tot 1 juni.

Met die voorzorgsmaatregelen gaat Roompot verder dan wat de overheid verwacht. Begaan met de gezondheid van zijn gasten en medewerkers, kan Roompot zo toch tegemoetkomen aan de vraag van die gasten die richting het park trekken omdat ze er op afstand van anderen gezellig kunnen genieten van alle rust die ze in de stad of in een appartement niet vinden.
Dankzij die minimumbezetting op de parken, hoeft Roompot ook niet alle 1000 medewerkers zonder werk naar huis te sturen.