Dorpsraad Stramproy niet naar rechter

De Dorpsraad van Stramproy heeft een standpunt ingenomen rondom de kwestie WBM-gebouw aan de Industrieweg in Stramproy. De initiatiefnemer wil ruim 200 arbeidsmigranten onderbrengen in het voormalige kantoorgebouw, voor tenminste 10 jaar.

De Dorpsraad heeft daar in het traject van vergunningverlening kritiek op geuit en is met een alternatief plan gekomen. Grootste bezwaar was volgens de Dorpsraad dat er te veel mensen, in een te slecht gebouw gehuisvest worden, op een niet humane manier, te dicht bij het dorp en de woonwijk. Na inspraak in de commissie Welstand, en het maken van bezwaar, heeft de gemeente Weert toch eind januari 2020 de vergunning door te laten gaan.

Een meerderheid van de gemeenteraad is akkoord met de voorliggende plannen. Daarmee voelt de Dorpsraad zich in een erg ongemakkelijke positie gekomen, zo melden ze via de website. “We voelen ons géén actiegroep of protest beweging, maar proberen met onze activiteiten te verbinden en mensen juist bij elkaar te brengen. Ofschoon we nog steeds geheel achter de eerdere bezwaren staan, en de buurt daar ook volledig in steunen in hun rechtsgang, zal de Dorpsraad zelf niet naar de rechter stappen”, aldus de Dorpraad van Stramproy. De Dorpsraad wenst de buurt wel veel succes, en ze spreken de hoop uit dat de rechter beter naar hun argumenten luistert, dan de gemeente.

Afspraken maken

De Dorpsraad zal zich meer gaan richten op de situatie als de plannen wel door gaan, en afspraken proberen te maken over tegengaan van overlast voor de arbeidsmigranten, de buurt en het dorp. Daarbij willen ze graag harde toezeggingen over de inzet van handhaving. Ook het aanstellen van een objectief aanspreekpunt voor het WBM-gebouw zou hun voorkeur genieten.

De gevreesde overlast en schade zoveel mogelijk zien te beperken zal de strategie worden, als de rechter besluit dat het plan voor de WBM doorgang mag vinden. Helaas heeft de kwestie al voor te veel verdeeldheid gezorgd in het dorp. De Dorpsraad wil proberen dit zoveel mogelijk tegengaan in het vervolg.