Gemeentemuseum wordt Museum W

Donderdag 5 maart is tijdens een startbijeenkomst voor de verbouwing van het rijksmonument aan de Markt de nieuwe naam van het museum bekendgemaakt. Gemeentemuseum Weert gaat verder als Museum W.

De nieuwe naam markeert de nieuwe weg die het museum inslaat, na de opening in het tweede kwartaal van 2021. Met de heropening slaat het museum ook inhoudelijk een nieuwe weg in. Levensthema’s, zoals ‘Familie & Gezin’ en ‘Lijden & Dood’, vormen voortaan de insteek van de presentatie van de bijzondere en veelzijdige collectie. Daarmee laat het museum zien hoe ieders persoonlijke identiteit wordt gevormd en hoe dat past in de kringloop van het leven.

De gekozen aanpak van het museum vraagt om een naam die de nieuwe lading dekt. Zo kan de museumorganisatie op de fundamenten van de rijke collectie en lange geschiedenis van het museum bouwen aan een nieuwe relatie met het oude en nieuwe publiek.

Museum W wil in de nieuwe collectiepresentatie vanuit de gekozen thema’s kennis aandragen waardoor de bezoeker zich vragen gaat stellen. Vragen zoals: wie ben ik en welke invloeden hebben op mijn ontwikkeling invloed gehad?

De naam Museum W is gekozen omdat de W refereert aan de bekende rij: Wie? Wat? Waar? Waarom? Wanneer? Daarnaast legt de W een duidelijke connectie met de stad Weert.

Bekijk de nieuwe website van Museum W: https://www.gemeentemuseumweert.nl/.

Video onthulling via Youtube

https://youtu.be/fqRmWEpLYqU