Plan voor veilige schoolomgeving

De leerlingenraad van basisschool Aan de Bron is maandag, onder leiding leerkracht Jamirte, op bezoek geweest bij de gemeente Weert. Zij hebben nogmaals aangegeven dat de verkeersveiligheid rondom school in de omgeving van de Maaslandlaan beter kan en moet.

De leerlingenraad heeft zelf ideeën aangedragen en zij hebben hierover gespard met de gemeente. De leerlingen hebben een plattegrond gemaakt met hierop de gewenste situaties. Ook is er door twee leerlingen van groep 8 een PowerPoint presentatie gehouden. Er zijn zaken besproken zoals het stopverbod voor school. Dit staat duidelijk aangegeven met borden, maar helaas stoppen er bijna dagelijks nog auto’s en/of busjes. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties. Ook is er gesproken over het beter zichtbaar maken van de schoolzone.

Via deze weg willen ze de leerlingen van de leerlingenraad van basisschool Aan de Bron ontzettend bedanken voor hun inbreng. Ook Eddy Dupreé, verkeerskundig adviseur, willen ze bedanken voor het meedenken. Er zijn nog geen definitieve beslissingen genomen. Ze zijn hierover nog in gesprek met de gemeente en houden de lijntjes kort.