Parkeeropbrengsten in 2019 gestegen

Vorig jaar zijn de totale parkeeropbrengsten van de gemeente Weert € 55.000 hoger dan begroot, zo is vandaag bekend geworden. De opbrengsten zijn met € 35.000 gestegen ten opzichte van 2018.

De stijging komt met name door extra inkomsten van het parkeren in de garages. Dit is mede te verklaren door inning van de huur van 65 parkeerplaatsen in de Poort van Limburg door Wonen Limburg in 2018 (€ 36.000) en de hogere bezettingsgraden in de garages.

Betalingswijze kort parkeren

54% van de parkeertransacties op straat werden betaald met contant geld. Ten opzichte van 2018 is dit afgenomen met 7%. De verwachting is dat dit in de toekomst verder afneemt. Dit jaar worden de laatste oude parkeerautomaten omgebouwd. Het wordt dan ook mogelijk om hier met de pin te betalen.

Daarnaast neemt het gebruik van parkeren via mobiele telefoon steeds verder toe. In de parkeergarages, waar achteraf betalen geldt, lag in 2019 het aantal betalingen met contant geld (35%) al beduidend lager ten opzichte van het parkeren op straat. Minder contante betalingen zorgen voor lagere inningskosten en verkleining van het risico op de kraak van parkeerautomaten.