Pierre Sijben 30 jaar raadslid in Weert

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 11 maart 2020 is raadslid Pierre Sijben (CDA) in het zonnetje gezet.

Sijben is momenteel plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Hij werd woensdagavond verrast, tijdens een onverwachte onderbreking, door collega-raadslid Carla Jacobs-Verstappen. Zij bood namens de andere raadsleden een smakelijke cadeau aan.

In een korte toespraak werden er lovende woorden gesproken over Sijben. Sijben is in 1986 begonnen als raadslid en in 1998 tot 2002 was hij wethouder en raadslid gelijk. Daarna was hij tot 2006 raadslid en van 2006 tot 2010 was hij opnieuw wethouder. En vanaf 2010 tot nu is hij weer raadslid van de gemeente Weert.

Sijben heeft een groot plichtsbesef. Het aantal raadsvergaderingen dat hij in de afgelopen 30 jaar niet heeft bijgewoond is op één hand te tellen. We hebben het dan over zo’n 300 raadsvergaderingen. De deskundigheid van Sijben ligt voornamelijk bij ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, stadsontwikkeling, sport en milieu.

Een man met vele eigenschappen. Pierre is een raadslid die altijd kritisch en controlerend is ingesteld. Ook kenmerkt zijn raadslidmaatschap in grote mate van collegialiteit. Hij is altijd bereid om te sparren en kennis te delen.

Na de mooie woorden die namens de gemeenteraad werden gesproken kreeg Sijben bloemen en een grote chocolade wensplaat uitgereikt. Hij was zichtbaar ontroerd.