Rioolwerkzaamheden tijdelijk stilgelegd

De gemeente Weert heeft kennis genomen van de mogelijkheid dat het coronavirus in het rioleringswater zit. Er worden extra maatregelen genomen door de aannemers om te voorkomen dat werknemers in aanraking komen met rioleringswater.

Dit heeft ook tot gevolg dat de werkzaamheden aan de riolering in Keent tijdelijk zijn stilgelegd. Zodra de maatregelen zijn doorgevoerd, wordt er weer verder gewerkt.

Er wordt op dit moment wél gewerkt aan de riolering die is bedoeld voor de afvoer van regenwater. Deze riolering staat niet in verbinding met de gewone riolering. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid. Dit omdat de riolering een gesloten stelsel is.

Drinkwater is veilig

Het drinkwater is ook volkomen veilig omdat er geen verbinding is met de riolering.

Voor meer informatie over het coronavirus, zie www.weert.nl/coronavirus