De agendacommissie van de gemeenteraad in Weert heeft vanwege de coronacrisis het vergaderschema tot eind april 2020 aangepast.

Raadsvergadering

De raadsvergadering van 15 april wordt uitgesteld tot 29 april. Als de omstandigheden dat weer toelaten, wordt deze in het stadhuis gehouden. Mocht dat nog niet het geval zijn, dan vergadert de gemeenteraad op afstand. De raads- en collegeleden nemen dan vanuit thuis deel aan de raadsvergadering.

De vergadering is thuis voor iedereen te volgen via de livestream op de gemeentelijke website www.weert.nl. Degenen die in dat geval gebruik willen maken van het spreekrecht kunnen zich uiterlijk 24 uur vóór de vergadering melden bij de griffie om af te spreken wat de beste handelwijze is ([email protected]).

Raadscommissies

Op 22 april vindt er één commissievergadering plaats. Deze vindt niet plaats in het stadhuis, maar digitaal. De vergadering kan thuis worden gevolgd via de livestream op de gemeentelijke website. Tijdens deze vergadering komen de voorstellen aan de orde die voor de vergadercyclus van april gepland stonden en waarover de raadsleden vragen willen stellen of willen debatteren. Ook hierbij geldt dat degenen die gebruik willen maken van het spreekrecht zich kunnen melden bij de griffie ([email protected]).

De informatiebijeenkomst van 21 april, het sprekersplein van 7 mei en de raadsvergadering op 28 mei over de kadernota vinden geen doorgang.

Onderzoeksrapport burgemeester

Verder wordt, vanwege de coronamaatregelen, de behandeling van het onderzoeksrapport in het integriteitsonderzoek (dat wordt uitgevoerd door Berenschot) in een openbare raadsvergadering in de eerste helft van juni gepland.

Mochten de coronamaatregelen van het kabinet tegen die tijd nog niet zijn opgeheven, dan wordt de situatie opnieuw bezien. Het onderzoek loopt op dit moment gewoon door.

Eind april beslist de agendacommissie weer of en hoe de overige geplande vergaderingen vanaf mei plaatsvinden.