Studio Job wil naar Boostenzalen

Job Smeets van Studio Job heeft bij de gemeente Weert een principeverzoek ingediend met het verzoek om medewerking aan een wijziging van het bestemmingsplan ten behoeve van de vestiging van een tentoonstellingsruimte, woning met kantoor in de Boostenzalen. Tevens is een beeldentuin voorzien.

De tentoonstellingsruimte en beeldentuin worden volgens het plan enkele malen per jaar open gesteld voor publiek. Het college van B&W heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan het verzoek middels een herziening van het bestemmingsplan. Ze zien het initiatief als een kans voor Weert.

Over Job Smeets

Job Smeets is het creatieve brein achter het designerslabel Studio Job. De van origine Weerter kunstenaar heeft een internationale carrière met zijn sculpturen en ontwerpen, met vestigingen in Milaan en New York. Job Smeets heeft de opdracht gekregen het kunstwerk te maken met delen van de voormalige kraan van Landbouwbelang. Het is voor het eerst dat Studio Job een werk maakt in en voor Weert. Het past bij deze ontwikkeling om Studio Job een structurele, zichtbare plek in te laten nemen in Weert.

Weert als cultuurstad

Met het instellen van de Routeplanner Cultuur heeft de gemeente Weert gekozen voor een experimentele periode van 2018 tot en met 2020. Doel van de periode is het vergroten van de diversiteit van het culturele aanbod en samenwerking te stimuleren. De komst van Studio Job naar Weert betekent een waardevolle aanvulling op de culturele sector en dit zal een inspiratie zijn voor creatieve makers en publiek. De toevoeging van deze kunstenaar met internationale allure vergroot de aantrekkingskracht van Weert als cultuurstad.

Herziening bestemmingsplan

Om het planvoornemen te faciliteren is een herziening van het bestemmingsplan nodig. De gemeenteraad van Weert stelt dit bestemmingsplan vast en heeft op 13 november 2019 ingestemd met de bestuursopdracht voor Horne Quartier en De Lichtenberg. Het initiatief van Job Smeets geeft volgens B&W extra kansen voor de toekomstige invulling van De Lichtenberg. Het heeft geen negatieve invloed hier op.

De Boostenzalen zijn niet expliciet benoemd in de gemeentelijke bestuursopdracht en worden niet meegenomen in de visie ontwikkeling. Er zijn zodoende geen gevolgen voor de bestuursopdracht. Bij de uitwerking van het plan dient rekening gehouden te worden met de monumentale status van de Boostenzalen. De Monumenten-Welstandscommissie en de commissie Cultuurhistorie hebben een adviserende rol dienaangaande en worden in een vroeg stadium betrokken.

Het college van B&W heeft daarnaast overwogen dat er sprake is van herbestemming van een gemeentelijk monument, dat sinds de ingebruikname van de nieuwbouw van het College aan de Parklaan in 2011 geen structurele functie meer heeft gehad.

Meer informatie over Studio Job: https://www.studio-job.com/