Wie verdient in 2021 een lintje?

Ken je iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen beantwoordt deze vraag met ‘ja’. Want overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid. De gemeente Weert nodigt iedereen uit om mensen voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding in 2021. De Koninklijke onderscheidingen worden zoals elk jaar uitgereikt tijdens de ‘lintjesregen’ voorafgaande aan Koningsdag.

Je kan inwoners van de gemeente Weert voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. Belangrijk hierbij is dat de kandidaat zich minimaal vijftien jaar als vrijwilliger inspant voor de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligers, initiatiefnemers of bestuursleden van een vereniging, club of een stichting met een ideëel karakter. Daarbij moeten de werkzaamheden belangeloos zijn verricht. Tijdsduur en intensiteit zijn hierbij van groot belang.

Voordragen vóór 15 juni 2020

Het is belangrijk om op tijd in actie te komen, omdat de behandeling van een voorstel behoorlijk wat tijd kost. Informatie over de voordracht kun je opvragen door een e-mail te sturen naar [email protected] Ook ku je telefonisch contact opnemen met mevrouw Hulsbosch, bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 38 of op 06 27 16 92 50. Het formulier, de criteria en de voorwaarden krijg je dan toegezonden. Je wordt verzocht de complete aanvraag vóór 15 juni 2020 bij de gemeente in te leveren.

Meer informatie

Informatie over de criteria en voorwaarden staat op www.lintjes.nl en op www.weert.nl/koninklijke-onderscheiding-aanvragen.