Corona-archief Weert in de maak

Het Gemeentearchief werkt aan het opzetten van een (digitaal) archief over het coronavirus en de gevolgen daarvan in de gemeente Weert. Ze vragen inwoners om hieraan mee te werken. Als je wil meehelpen, kun je per e-mail contact opnemen met het Gemeentearchief.

We bevinden ons in een zeer bijzondere situatie en het effect van het coronavirus op de samenleving is ongekend. Hierover wordt veel gecommuniceerd. Op televisie en radio, in kranten en via digitale en sociale media. Ook worden er veel foto’s en video’s gemaakt en onderling brieven en kaarten verstuurd. Deze informatie is het bewaren waard, omdat dit voor volgende generaties de herinnering aan deze tijd vormt.

Bouw mee aan het corona-archief

Ze doen daarom nu de oproep om allerlei soorten materiaal aan te leveren. Het gaat hierbij om plat (2D) en digitaal materiaal, niet om spullen (3D). Het Gemeentearchief is op zoek naar het volgende:
• Foto’s van het leven in de gemeente Weert: op straat, in eigen huis, tuin of op het balkon;
• Foto’s van de informatieborden, spreuken op straat, solidariteitsacties;
• Flyers en posters met mededelingen over coronamaatregelen en dergelijk.
• Ervaringen, briefjes, aantekeningen, dagboeken of memoires;
• Kaartjes of tekeningen die u met betrekking tot de crisissituatie hebt ontvangen;
• Digitale berichten op sociale media (linkjes en/of schermafbeeldingen).

Neem contact op met het Gemeentearchief

Als je mee wil werken aan het corona-archief, kun je contact opnemen met het Gemeentearchief. Zij denken graag met je mee over de mogelijkheden. Vanwege de coronamaatregelen zijn de kantoren en studiezaal van het Gemeentearchief voorlopig gesloten. Daarom kun je alleen per e-mail contact opnemen. Stuur uw e-mail naar Fransien Smeets van het Gemeentearchief. Zij is te bereiken via [email protected]

Voorwaarden van het corona-archief

Als je materiaal ter beschikking stelt aan het corona-archief, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
• Je staat de foto(’s), film(s) en/of document(en) af aan het Gemeentearchief Weert;
• Je verklaart dat jij zelf de maker bent van de foto(’s), film(s) en/of document(en) en dat er geen andere rechthebbenden zijn;
• Het Gemeentearchief stelt het materiaal beschikbaar onder een Naamsvermelding 4.0 Internationaal (CC BY 4.0) licentie. Dit houdt in het kort in dat anderen vrij zijn om het materiaal te delen en te bewerken, onder de voorwaarde dat zij de naam van de maker vermelden, een link naar de licentie plaatsen en aangeven of het materiaal veranderd is.
• Je vermeldt zoveel mogelijk informatie over de foto(’s), film(s) en/of document(en);
• Het Gemeentearchief Weert kan besluiten de foto(’s), film(s) en/of document(en) niet te bewaren en/of niet te publiceren;
• De maker van de overgedragen foto(’s), film(s) en/of document(en) verklaart dat eventuele personen op het beeld, genoemd in het document ofwel genoemd in de persoonsgegevens ermee akkoord zijn dat de maker deze beelden en gegevens afstaat en overdraagt aan het Gemeentearchief Weert;
• Je mag natuurlijk zelf de door jou gemaakte foto(’s), film(s) en/of document(en) blijven gebruiken en verspreiden.