Gebreken in Poort van Limburg

Glazen dak Poort van Limburg in 2012

Ruim 7 jaar na de oplevering van de Poort van Limburg mag de gemeente opnieuw in de buidel tasten. In oktober 2019 kocht Land van Horne het bedrijfsverzamelgebouw van de gemeente en toen kwamen er een aantal gebreken aan het licht.

Na het overdacht is Stichting Land van Horne gestart met de interne verbouwing. Daarbij werd o.a. geconstateerd dat het glazen dak lekte en dat de koelinstallatie defect bleek te zijn.

Glazen dak kantoorgedeelte

Bij het glazen dak in het bedrijfsverzamelgebouw zijn een aantal lekkages vastgesteld. De leverancier van het glazen dak was nog voor de oplevering van het gebouw failliet gegaan. Na dit faillissement heeft een ander bedrijf een aantal bedrijfsonderdelen overgenomen. Land van Horne heeft vervolgens contact gezocht met de leverancier en die gaf aan dat de garantievoorwaarden niet waren overgenomen.

De leverancier overhandigde een rapport aan Stichting Land van Horne. Uit dit rapport bleek dat de lekkages al voor oplevering geconstateerd waren. Dit rapport is destijds rechtstreeks met de aannemer gedeeld. De gemeente is destijds hiervan niet in kennis gesteld. In het rapport was een technische analyse gemaakt van de oorzaak van de lekkages en er zijn verschillende oplossingen voorgesteld. De aannemer had voor een goedkope maar niet duurzame oplossing gekozen. Het gevolg hiervan was dat het technisch mankement, de constructie zelf, niet was verholpen.

Er werd navraag gedaan over de mogelijke juridische stappen die de gemeente kan nemen richting de aannemer. Het
juridisch advies leerde dat er weinig kans was dat er succesvol een beroep kon worden gedaan op verborgen gebrek.

De kosten voor de gemeente voor het vervangen van de constructie liggen tussen de € 82.079,93 en € 110.521,74 inclusief BTW.

Koelinstallatie kantoren

Bij het plegen van onderhoud van de installaties is door Stichting Land van Horne een defect aan de koelinstallatie geconstateerd. Technisch onderzoek wees uit dat er geen koelvloeistof in de installatie aanwezig is. Hierdoor zijn vitale onderdelen van de koelinstallatie door extreem lage temperaturen kapot gevroren. De koelinstallatie was vanaf het moment van oplevering in 2012 niet in onderhoud geweest. Een deel wordt door Land van Horne betaald en de kosten voor de gemeente bedragen € 34.767,41 inclusief BTW.

Met de afwikkeling van bovenstaande zaken is de verkoop van het bedrijfsverzamelgebouw aan Stichting Land van Horne definitief afgerond.

Koelinstallatie zalengedeelte

De afgelopen jaren is meerdere malen geklaagd over de te hoge temperatuur in het zalengedeelte. In 2018 zijn naar aanleiding van de verschillende klachten pogingen gedaan om de koelinstallatie bij te stellen.

De klachten bleven echter aanhouden, waarna een technisch onderzoek was uitgezet. Dit onderzoek heeft uiteindelijk uitgewezen dat de aan- en afvoerbuizen van de koelinstallatie bij de realisatie van het zalencentrum verkeerd om zijn aangesloten. Als gevolg hiervan zijn drie van de zes motoren vastgelopen.

De kosten van de vervanging en het juist aansluiten van de toe- en afvoerbuizen bedragen € 39.908,25 inclusief BTW.

Verkoop

Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen te melden. Zo heeft de gemeente een aantal parkeerplaatsen verkocht en beschikbaar gesteld door middel van erfpacht. Je leest het allemaal in de brief die naar de gemeenteraad is gestuurd: https://iwdg.nl/2WagdH8 (PDF).