Kan Weert het hoofd koel houden?

Het coronavirus kent grote maatschappelijke gevolgen. Deze gevolgen kunnen ook stress veroorzaken die weer zijn weerslag heeft op de intermenselijke relaties.

Loco-burgemeester Gabriels houdt de vinger aan de pols en vroeg de betrokken hulpinstanties of zij een verontrustende toename zien van relaties die onder druk staan. Denk dan o.a. meer huiselijk geweld, kindermishandeling, burenruzies, etc.). Dit blijkt niet het geval te zijn en de cijfers bevestigen dit beeld. De hulpinstanties geven ook aan dat ze hier extra alert op zijn.

Cijfers van 16 april laten zien dat, ten opzichte van vorig jaar, het aantal woninginbraken flink is gedaald. Ook het aantal fietsendiefstallen is gedaald. Verder is de overlast van verwarde personen afgenomen.

Anderzijds is er wel een opvallende stijging in het aantal autodiefstallen. Ook het aantal vernielingen was hoger ten opzichte van vorig jaar. Cijfers van februari en maart laten zien dat ook de jeugdoverlast flink is toegenomen. Dit laatste is een landelijke trend volgens het CCV.

Bekijk de cijfers (PDF)

https://iwdg.nl/3dvcmKS