Uitbreiding terrassen in Weert

Foto: terrassen mogen binnenkort weer open

Vanaf 1 juni mag de horeca haar deuren weer openen. Een positief bericht na een lange tijd gesloten geweest te zijn. Wel is het zo dat er extra maatregelen genomen moeten worden. Met name vanwege de 1,5 meter afstand. De gemeente Weert wil graag samen met de horecaondernemers kijken om, daar waar mogelijk, tijdelijk het terras te kunnen uitbreiden of aanpassen.

Maatregelen

De horecaondernemers moeten maatregelen treffen voor binnen en buiten. Zo mogen er binnen niet meer dan 30 gasten (exclusief personeel) aanwezig zijn. Er moet steeds 1,5 meter afstand gehouden worden. Bezoekers dienen vooraf te reserveren en er dient ingeschat te worden of klanten een risico vormen.

Voor de terrassen geldt dat bezoekers aan een tafel zitten. Ook hier geldt de 1,5 meter afstand. Op het moment dat klanten gebruik willen maken van het toilet dient de ondernemer in te schatten of de gasten een risico vormen en of op dat moment de grens van 30 gasten binnen, niet wordt overschreden.

Geen belasting voor terras

Een maatregel om Weerter horecaondernemers tegemoet te komen is dat er dit jaar geen belasting om een terras te mogen inrichten op grond van de gemeente (precario) betaald hoeft te worden. Voor ondernemers die deze kosten al betaald hebben overleggen met de BsGW over wanneer, en op welke wijze, zij dit compenseren / terugbetalen.

Uitbreiding van terras

Daarnaast wil de gemeente Weert graag meedenken om het terras tijdelijk te kunnen uitbreiden of te veranderen. Daarbij blijft belangrijk dat we de 1,5 meter afstand houden, er voldoende ruimte is voor publiek buiten het terras, de bereikbaarheid van hulpdiensten gewaarborgd is en er geen overlast ontstaat voor naastgelegen bedrijven of omwonenden. Daarnaast mag de weekmarkt in haar indeling niet belemmerd worden.

Wethouder Wendy van Eijk (Financiën): ‘De versoepeling van de maatregelen is heel belangrijk, maar het maakt de geleden schade niet goed. Daarom hebben we als college besloten om de precariobelasting voor terrassen dit jaar niet te innen. Daarnaast mogen de terrassen ruimer worden opgezet, mits de veiligheid en bereikbaarheid niet in het geding komen. Afstemming met ondernemers heeft de afgelopen weken op constructieve wijze plaatsgevonden. Ik zie de opening van de horeca met vertrouwen tegemoet. Voor het naleven van de regels doen wij als gemeente nadrukkelijk een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid.’

Terras aanpassen of uitbreiden

Ben je horecaondernemer en wil je jouw terras tijdelijk uitbreiden of aanpassen? Neem dan contact op met de gemeente Weert via [email protected]