Zonnepanelen liggen bijna op hun plek

(Foto’s) Tussen de Koekoeksweg en de Ringbaan-Oost ligt het gemeentelijke bergbezinkbassin. Deze open betonnen bak met een oppervlakte van ongeveer 4000 m2 is onderdeel van het rioleringsstelsel.

In mei 2020 is de aanleg van zonnepanelen boven het gemeentelijke bergbezinkbassin aan de Koekoeksweg begonnen. In het kader van dubbel ruimtegebruik wordt boven dit bassin een ‘dak’ gemaakt, voorzien van zonnepanelen, om op deze manier duurzame energie op te wekken.

Het project past goed in de ambitie van de gemeente Weert om in 2040 energieneutraal te zijn. Dit initiatief is een goed voorbeeld hoe bedrijfsleven en overheid samen kunnen optrekken bij het realiseren van een duurzame samenleving.

De staalconstructie is voltooid en inmiddels liggen bijna alle 2500 zonnepanelen op hun plek die straks een vermogen hebben van ruim 0,7 megawatt. Dit staat gelijk aan stroom voor bijna 200 huishoudens. De gemeente ontvangt van exploitant GroenLeven een jaarlijkse vergoeding om de ruimte te mogen gebruiken. De constructie blijft 25 tot 35 jaar staan en wordt daarna weer verwijderd.