Column: NOW-regeling na ontslag

De NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) klinkt u naar alle waarschijnlijkheid bekend in de oren. Het is de tegemoetkoming in de loonkosten van ondernemers die als gevolg van COVID-19 te kampen hebben met substantieel omzetverlies. Om voor de NOW-regeling in aanmerking te komen, moet de ondernemer aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer over deze voorwaarden leest u op www.abenslag.nl/voorwaarden-voor-now-regeling-bekendgemaakt.

Een van deze voorwaarden is de verplichting geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen bij het UWV. Mag een werkgever wel de arbeidsovereenkomst in de proeftijd beëindigen als gevolg van COVID-19? Het proeftijdbeding is een kennismakingsperiode waarbinnen zowel werkgever als werknemer per direct de arbeidsovereenkomst kunnen beëindigen (mits deze geldig is overeengekomen en bijvoorbeeld geen sprake is van misbruik van bevoegdheid door werkgever). Het opzeggen van het proeftijdbeding tijdens / vanwege COVID-19 gevolgen, is dus in principe toelaatbaar.

Wanneer de werkgever bij het ‘proeftijdontslag’ mededeelt dat dit het gevolg is van COVID-19, verspeelt de werkgever ook niet haar recht op de NOW-regeling. Ondanks dat het ontslag een bedrijfseconomische aanleiding heeft, is “proeftijdontslag” (art. 7:676 BW) geen ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden zoals beschreven in de NOW-regeling (art. 7:669a lid 3 sub a BW).

Denkt u aan het ontslaan van werknemers in hun proeftijd, of bent u ontslagen in uw proeftijd? De Arbeidsrecht advocaten van Aben & Slag Advocaten denken graag met u mee. U kunt hen telefonisch bereiken via het telefoonnummer 0495 53 61 38.