Gemeente bedankt de BOA’s

Stap voor stap worden de coronamaatregelen versoepeld en komt er weer steeds meer ruimte. Dat betekent ook dat naleving van de belangrijkste basisregels juist nu belangrijker dan ooit is. Als de ‘ogen en oren’ van de inwoners en de gemeente, spelen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) daarbij een belangrijke rol.

Boa’s houden toezicht of mensen zich aan de regels houden en geen overtredingen begaan. Vooral nu, tijdens de coronacrisis, hebben de boa’s het extra druk en is hun inzet van essentieel belang.

Een boa is een ambtenaar met bepaalde opsporingsbevoegdheden. Boa’s worden voornamelijk ingezet voor de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente. Zo zijn er boa’s ‘op straat’ die bijvoorbeeld de parkeeroverlast en de afvalproblematiek aanpakken, maar ook jachtopzichters en leerplichtambtenaren zijn boa’s.

De afgelopen tijd zijn de boa’s voornamelijk erg druk geweest met handhaving van de maatregelen die het kabinet heeft genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. Ondanks dat de landelijke dag van de boa eerder deze week niet doorging vanwege de coronacrisis, was dit voor de gemeente Weert een aanleiding om de boa’s eens extra te bedanken.

“Boa’s hebben de afgelopen tijd hun handen vol gehad aan handhaving van de coronamaatregelen. Wij waarderen die inzet zeer en daarom ontvingen onze boa’s deze week een pakket met lekkers, om hen te bedanken.”, aldus het college van B&W van de gemeente Weert.

Contact met de boa’s

Elke wijk en elk dorp heeft eigen wijk-boa’s. Vertrouwde gezichten die de wijk én de mensen kennen. Boa’s horen graag wat er in de wijk/het dorp speelt. Neem daarom gerust contact met hen op, via (0495) 575 650.