Straat dicht voor horeca Nederweert

Eet- en drinkgelegenheden zijn vanaf 1 juni 2020 weer beperkt open. De gemeente Nederweert heeft tijdens de sluiting van de horeca contact gehouden met de ondernemers. Samen is er gezocht naar maatwerk om te kunnen voldoen aan de anderhalve meter afstand.

Op de meeste plaatsen is er ruimte om terrassen te kunnen aanpassen. Voor de zaken aan het horecaplein op de hoek Kerkstraat, Geenestraat, Brugstraat was een andere oplossing nodig. Uiteindelijk is deze gevonden door in het weekend, na sluitingstijd van de winkels, het eerste deel van de Kerkstraat af te sluiten.

Leefbaarheid

Het gemeentebestuur vindt leefbaarheid belangrijk. “Nu het kabinet het openen van terrassen per 1 juni mogelijk maakt, willen we horecaondernemingen ondersteunen bij het kunnen naleven van het anderhalve meter protocol”, aldus wethouder Koolen. “Er is besloten ruimhartig om te gaan met het in gebruik nemen van openbaar gebied voor terrasfunctie. In beginsel moet verkeer daarbij doorgang kunnen hebben.”

Ruimte geven

Op de meeste plaatsen in de gemeente Nederweert is er voldoende ruimte bij horecazaken om de terrassen aan te passen. Rond het horecaplein is dat niet het geval. Met de ondernemers zijn oplossingen bekeken. Met ingang van vrijdag 5 juni willen de initiatiefnemers aan het horecaplein daarom een gedeelte van de Kerkstraat gebruiken als terras. Ze hebben gevraagd om een uitbreiding van hun bestaande terras. Om dit mogelijk te maken, dient een gedeelte van de Kerkstraat afgesloten te worden.

In het weekend

Het extra terras wordt in gebruik genomen in het weekend op vrijdag, zaterdag en zondag na sluitingstijd van de omliggende winkeliers aan de Kerkstraat. Omwonenden en ondernemers zijn door de horecaondernemers op de hoogte gebracht. Er zijn enkele voorwaarden aan de verruiming van het terras gesteld. Zo moeten andere belanghebbenden (winkels, verkeer, hulpdiensten, omwonenden) niet onnodig belemmerd worden. Ook is er geen sprake van extra geluidsbelasting en er worden geen extra objecten geplaatst.

Samen

Het gemeentebestuur maakte afgelopen week een rondje langs horecaondernemers in Nederweert om ze een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijden. Alleen samen krijgen we corona onder controle. De tijdelijke weekendafsluiting geldt voor het eerste deel van de Kerkstraat tot aan de hoek met de Burgemeester Hobusstraat. De horecazaken aan het Lambertushof zijn bereikbaar. Daar besteden we aandacht aan bij de bebording.