Maatregelen carpoolplaats Nederweert

Nederweert – Het aantal prullenbakken bij de carpoolplaats breidt de gemeente Nederweert tijdelijk uit. Vanwege de sluiting van de parkeerplaats bij McDonald’s en daarmee ook de prullenbakken daar, neemt het aanbod van afval op de carpoolplaats toe. Maar ze doen nog meer.

Overlast melden

Inwoners melden regelmatig vormen van overlast bij de carpoolplaats. Deze signalen zijn bekend bij de gemeente. Ze staan in nauw contact met de politie om dit aan te pakken. De agenten controleren regelmatig en spreken mensen aan. Omdat er sprake moet zijn van ‘op heterdaad betrappen’, is het belangrijk dat buurtbewoners de overlast blijven melden.

Extra prullenbakken

De huidige prullenbakken worden regelmatig geleegd. Het probleem van het zwerfafval is dat mensen hun afval vaak niet in, maar langs de bak gooien. Toch breiden we het aantal bakken de komende tijd uit, net als het aantal leegbeurten.

Illegaal crossen

Tenslotte zagen ze dat de carpoolplaats en de geluidswallen gebruikt zijn door bestuurders met een 4 wheel drive of ander voertuig. De gemeente hoopt deze ‘illegale crosser’ te betrappen en te bekeuren. Getuigen van het crossen kunnen dit uiteraard doorgeven bij de politie. Dat geldt ook voor illegaal crossen op andere plaatsen. Inmiddels is er een aantal maatregelen genomen waardoor het crossen bij de carpoolplaats niet meer mogelijk is.