Motie van wantrouwen tegen Heijmans

Archieffoto: gemeenteraad Weert in corona-opstelling

De partijen CDA, VVD en Weert Lokaal hebben woensdagavond een motie van wantrouwen ingediend tegen oud-burgemeester Heijmans. De partijen zeggen hiermee formeel het vertrouwen in burgemeester Heijmans op. De motie wordt echter niet gesteund door DUS Weert en D66. Namens de PvdA en Fractie Duijsters was niemand aanwezig.

De partijen die de motie hebben ingediend zijn van mening dat de (oud-)burgemeester bij het toekennen van financiering aan projecten vanuit de COA-gelden en bij het verwerven van sponsorgelden voor de Stichting waarvan hijzelf voorzitter is in strijd heeft gehandeld met het in de Algemene wet bestuursrecht neergelegde vereiste van zorgvuldigheid en met de kernwaarden van de Gedragscode bestuurlijke integriteit.

Volgens de partijnen heeft de oud-burgemeester door zijn handelen de raad stelselmatig ondermijnd in zijn controlerende taak. Ook vinden ze dat de bijzondere wettelijke taken, waaronder het bevorderen van de
bestuurlijke integriteit van de gemeente, ernstig in het geding is gekomen.

Er wordt met de motie aangestuurd om op de kortst mogelijke termijn over te gaan tot het vaststellen van een aanbeveling tot ontslag. Er was een meerderheid voor de uitvoering van deze motie met 23 stemmen voor en 3 stemmen tegen.

Lees de motie (PDF)

https://iwdg.nl/2AxIy1Y