Verenigingsboekje Tungelroy

Tungelroy heeft een rijk verenigingsleven en dat wil men graag in stand houden. Daarom is mede op initiatief van Dorpsoverleg Tungelroy een verenigingsboekje gemaakt en verspreid.

Het boekje werd woensdagavond gepresenteerd en huis-aan-huis verspreid in het Weerter kerkdorp. In deze presentatiegids staat alle informatie van de verenigingen die in Tungelroy actief zijn. Deze verenigingen leveren een hele belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van het dorp. Het boekje is tot stand gekomen door de verenigingen en met steun vanuit de dorpsraad ‘DorpsOverleg Tungelroy’.

In het bewaarnummer kunnen de bewoners kennismaken met met de veelvuldigheid van activiteiten in Tungelroy. Ook staat er de contactinformatie is, dus een oproep aan de dorpsbewoners: “schroom niet om contact op te nemen of eens langs te gaan bij een voetbaltraining, repetitie, bijeenkomst of andere vormen van activiteiten.”

Je kan het boekje online raadplegen via de website: https://www.tungelroy.nl/