‘Kloeëte’-brief voor provincie Limburg

Wethouder Gabriëls van Weert heeft op bijzondere wijze aan de bel getrokken bij de provincie Limburg. Met de opvallende verwijzing naar de bijgevoegde kaart ‘kloeëte’ vraagt Gabriels aandacht voor de oneerlijke verdeling van cultuurgelden in Limburg.

“Kloeëte staat er op de voorkant van deze kaart. Zo voelden vele cultureel geïnteresseerden in de regio Weert zich toen ze het advies van Cultuurtank lazen of erover hoorden. Hoe kan het dat een regio die al jarenlang flink in de cultuursector investeert en regelmatig aan de bel trekt als het gaat om verdelen van Provinciale gelden, zich toch weer moet melden?”, aldus Gabriëls.

“We willen graag gezien worden en dit keer light het echt niet aan ons”, zo vervolgt Gabriëls. Hij licht verder toe dat we kartrekker zijn in het samenbrengen van de cultuurregio Midden- en die van Noord-Limburg. We waren klokkenluider toen we jaren terug als eerste gemeente een brief schreven naar de Gedeputeerde Staten en Provinciale staten over de scheve verdeling van cultuurgelden binnen de Provincie Limburg.

Weert werkte als eerste gemeente aan het aanvalsplan cultuur Noord- en Midden-Limburg. Weert zorgde voor co-financiering en nieuwe cultuurplannen binnen de eigen gemeente en regio. Weert investeerde in extra ambtelijke capaciteiten en straalden veel enthousiasme voor het culturele veld uit. Ze brachten zeven gemeenten in Midden-Limburg samen om het Limburg Festival verder te ondersteunen.Ze investeerden in twee nieuwe kanshebbers voor de Subinfrastructuur (bescheiden hé, het gaat “maar” om de SUB-infrastructuur).

Met de brief vraagt de wethouder om een kans. Een kans om de vervelende en niet correcte systematiek ten aanzien van de verdeling van provinciale cultuursubsidies aan te passen. Als gelden niet omgebogen worden krijgen culturele makers en talenten uit andere regio’s nooit de kans “om er tussen te komen”. De wethouder wil de regio Weert met een cultureel verzorgingsgebied van 100.000 inwoners versterken. De makers, initiatieven en organisaties uit de culturele sector in Weert én de inwoners van Weert hebben die kans verdiend.

De brief eindigt met de woorden: heb lef, kies, beloon positief, heb ballen, heb kloeëte. De volledige brief kun je lezen via het Instagram-kanaal van de wethouder: https://www.instagram.com/p/CBC0b71lt9Q/