Extra impuls voor vmbo-techniekonderwijs dankzij subsidie

Algemeen Nederweert Regio Weert Reageer 3 min. leestijd

Het vmbo-techniekonderwijs in Noord- en Midden Limburg krijgt vanuit de regeling Sterk Techniek Onderwijs 12 miljoen euro subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om het techniekonderwijs verder te ontwikkelen.

Met het geld wordt gewerkt aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio.

Door de acceptatie van deze gezamenlijke subsidieaanvraag ziet het samenwerkingsverband tussen vmbo-scholen van Stichting LVO, OGVO, SOML, Citaverde College en de MBO-scholen Gilde Opleidingen en Citaverde College een geweldige kans om leerlingen in de regio Noord- en Midden-Limburg toegang te bieden tot een breed scala aan opleidingen in de techniek en technologie en daarmee de regionale economie te versterken.

Deze ambitie komt niet zomaar uit de lucht vallen. Scholen kampen de laatste jaren met een afnemend aantal leerlingen vanwege de krimp en een tekort aan techniekdocenten. Dat staat op gespannen voet met de sterk gestegen vraag naar geschoold personeel in de technieksector. De besturen, hun onderwijslocaties en de bedrijven zijn daardoor doordrongen van de urgentie van dit probleem. Ze werken al geruime tijd intensief samen aan de onderlinge afstemming en samenwerking bij hun techniek- en technologieopleidingen en in het regionaal delen van kennis en ervaringen.

Investeringen Noord- en Midden-Limburg

Besturen en hun scholen in Noord- en Midden-Limburg hebben de afgelopen jaren al geïnvesteerd in doorlopende leerlijnen, intensieve(re) samenwerking tussen de onderwijsinstellingen en tussen opleiders en het bedrijfsleven. Op het gebied van de doorlopende leerlijn vmbo-mbo is veel gerealiseerd. Een aantal scholen verbreedde die leerlijn zelfs al met het basisonderwijs. Naast deze inhoudelijke vernieuwing zijn de netwerken en onderlinge relaties belangrijk versterkt.

In oktober 2018 startten de besturen en hun scholen samen met het regionale bedrijfsleven met de opzet van regionale plannen voor een sterk dekkend en vernieuwend technisch onderwijs voor de regio Noord- en Midden Limburg.

Door de toekenning van de subsidie Sterk Techniek Onderwijs kan nu worden voortgebouwd op hetgeen tot nu toe tot stand is gebracht. Daarmee is een belangrijk fundament gelegd voor een nieuwe impuls voor techniek in het onderwijs en de aansluiting op de regionale arbeidsmarkt.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
Geef reactie