Gemeente positief over plannen Stadsboerderij Hushoven

Bij de gemeente Weert is een initiatief ingediend voor het realiseren van Stadsboerderij Hushoven. De Stadsboerderij stelt zich als doel een ontmoetingsplaats te zijn waar de consument en agrariërs elkaar kunnen vinden. Het initiatief wordt door de initiatiefnemer verder ontwikkeld. Hierbij vindt ook nadere afstemming met de gemeente en de omgeving plaats.

Opzet van de Stadsboerderij

De Stadsboerderij, aan de Koenderstraat 9 in Weert, wordt ingericht als een gemengd bedrijf, met zowel kleinschalige veeteelt (legkippen, vleeskuikens en vleesvarkens) en een boomgaard bestaande uit een kleine 3000 fruitbomen. Daarnaast wordt er een markt opgezet met streekproducten voor consumenten. Verder is het voornemen om (kook)workshops aan te bieden en wordt er een zorgboerderij opgestart. De initiatiefnemer wil de bezoekers laten ervaren hoe een toekomstig kleinschalig boerenbedrijf er uit kan zien.

Wijziging bestemmingsplan

Om dit initiatief mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. In het kader van dit bestemmingsplan worden de beoogde activiteiten nu eerst op haalbaarheid beoordeeld.

“Het plan wat deze initiatiefnemer heeft voorgelegd past binnen de uitgangspunten van de landbouwvisie zoals die op 8 juli jl. door de gemeenteraad is vastgesteld. Door agrariërs de mogelijkheid te geven om via een streekmarkt rechtstreeks aan de consument te leveren wordt de voedselketen verkort. De consument profiteert daarvan omdat prijzen lager liggen en het product verser is. De agrariër ziet zijn marge niet verdwijnen in de vele stappen van de voedselketen. Een bestaand bedrijf met intensieve veeteelt wordt op deze manier omgebouwd naar een gemengd bedrijf. Een ontwikkeling met een positief effect op de woon- en leefomgeving.”

Wethouder Wendy van Eijk