In februari 2020 maakte de familie Lemmers bekend dat ze een invulling hadden gevonden voor hun leegstaande bedrijfslocatie ...

Als een kaartenhuis zakte de bovenverdieping van de oude stadsboerderij aan de Beekpoort in elkaar. De sloop van ...

Deze week is een aannemer begonnen met de asbestsanering bij de stadsboerderij op de hoek Beekpoort / Nazarethsteeg. ...

Het politieke debat in Weert over het bestemmingsplan Beekpoort-Nazarethsteeg spitste zich toe op het behoud van de 17de ...

Er is een petitie gestart voor het behoud en renovatie van de eeuwenoude stadsboerderij op de hoek van ...

Op de hoek van de Nazarethsteeg en Beekpoort ligt een eeuwenoude stadsboerderij. De eigenaar van deze boerderij wil ...

Bij de gemeente Weert is een initiatief ingediend voor het realiseren van Stadsboerderij Hushoven. De Stadsboerderij stelt zich ...

Eind december 2019 maakte het college van burgemeester en wethouders bekend in principe medewerking te verlenen aan de ...