Gemeenteraad bespreekt vertrek oud-burgemeester Heijmans

Algemeen Politiek Weert 13 reacties 3 min. leestijd
Archieffoto: gemeenteraad Weert in corona-opstelling

Woensdag vond in het Stadhuis van Weert een raadsvergadering plaats waarbij het vertrek van oud-burgemeester Jos Heijmans op de agenda stond.

Heijmans had op 18 juni j.l. zijn ontslag ingediend bij de Koning. Tijdens deze vergadering werd bekend dat Zijne Majesteit de Koning de ontslagbrief heeft ondertekend. Hiermee is de ontslagdatum van 1 oktober 2020 definitief vastgesteld.

De coalitie (Weert Lokaal, CDA en VVD) had een motie van wantrouwen ingediend tegen Heijmans, omdat men het handelen van de burgemeester bij de besteding van de COA-gelden niet integer en onaanvaardbaar achtte. Hiermee had men het vertrouwen in Heijmans verloren.

In diezelfde raadsvergadering werd aangegeven dat de raad op de kortst mogelijke termijn zou
overgaan tot het vaststellen van een aanbeveling tot ontslag aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze aanbeveling zou vandaag tijdens de raadsvergadering worden behandeld.

Ontslag niet op eerdere datum

Als de gemeenteraad woensdagavond zou besluiten een aanbeveling tot ontslag aan de Minister te sturen, zou deze vanwege de toepasselijke procedures niet kunnen leiden tot een ontslag op een eerdere datum. Hierdoor zag de coalitie af van het in procedure brengen van een aanbeveling tot ontslag.

Raadslid Conny Beenders

Naast het ontslag van Heijmans kwam ook een kwestie rondom raadslid Conny Beenders ter sprake. Beenders had contant geld aangenomen van de burgemeester om een Irakees gezin te kunnen helpen. Beenders bracht dat recentelijk zelf naar buiten via de regionale media. In een verklaring van DUS Weert staat dat Heijmans proactief zijn hulp aanbood om door middel van de COA-gelden een Irakees gezin te helpen. Dat geld is gebruikt om de huur te betalen voor de woning van het gezin.

De coalitie was echter kritisch op het handelen van het raadslid en noemde het ‘raadslid onwaardig’. Ze vroegen zich af waarom het raadslid dit niet eerder had gemeld aangezien de besteding van de COA-gelden ter discussie stond bij het integriteitsonderzoek van Heijmans.

Beenders was echter niet gediend van het onverwachte vragenvuur vanuit de coalitie. Na een korte schorsing gaf ze aan deze avond geen antwoord te zullen gaan geven op de gestelde vragen. Ze vond het handelen van de collega raadsleden schandalig en ze voelde zich een zondebok. Beenders gaf aan ze net als haar collega’s wil dat de onderste steen bovenkomt in de kwestie over de COA-gelden.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
13 reacties