Arriva installeert kuchschermen in bussen

Kuchscherm in bus | Foto via Arriva

In Limburg worden deze maand de de bussen van Arriva voorzien van een kuchscherm. De aanwezigheid van een kuchscherm maakt het mogelijk voor reizigers om weer voor in te stappen. Daar kunnen ze dan weer, zoals eerder, inchecken en een kaartje kopen.

Alle OV-bedrijven besloten aan het begin van de coronacrisis om reizigers alleen via de achteringangen te laten in- en uitstappen. Door het afsluiten van de voordeur en de eerste rij stoelen, konden buschauffeurs op die manier voldoende afstand houden van reizigers en hun werk verantwoord uitvoeren. OV-NL gaf onderzoeksinstituut TNO enkele maanden geleden opdracht om onderzoek te doen naar het effect van kuchschermen.

TNO concludeerde in haar onderzoek dat het aanbrengen van een kuchscherm de verspreiding van grote druppels via hoesten en niezen minimaliseert en het mogelijk maakt de voordeur van bussen verantwoord te openen. Voor de chauffeur neemt daarnaast ook het risico op blootstelling via de kleine zwevende druppelkernen (aerosolen) aantoonbaar af. 

Start inbouw

Begin september is Arriva gestart met de inbouw van kuchschermen in alle bussen. Die inbouw wordt in de verschillende stallingen van Arriva in Limburg uitgevoerd. De voorste rij stoelen achter de chauffeur blijft niet beschikbaar voor reizigers. Op die manier blijft de afstand tussen chauffeur en passagiers gewaarborgd.

Persoonlijk contact

Door de aanwezigheid van kuchschermen en het openen van de voordeur, is er weer persoonlijk contact tussen de chauffeur en de reiziger. Daarnaast bevordert het openen van de voordeur de natuurlijke ventilatie in de bus. Reizigers kunnen weer een ticket kopen bij de chauffeur en deze kan reizigers zonder mondkapje erop wijzen dat dit verplicht is in het openbaar vervoer.