Groen licht voor aanleg groot bos

De geplande grootschalige bosontwikkeling zorgde voor veel discussie tijdens de gemeenteraadsvergadering op 23 september. Na toevoeging van punten uit twee amendementen en een motie stemde de gemeenteraad in met het plan. Hete hangijzers waren onder andere het behoud van natuur- en cultuurhistorie van het landschap, beheer van het bosgebied door Natuurmonumenten en de financiering.

Samen met Natuurmonumenten wil het college van B&W 42 hectare bos gefaseerd aanplanten in het buitengebied rond de Laurabossen, Wijffelterbroek, Heltenbosbrug, De Krang en Stramprooierbroek. De bomen worden gepland op voormalige landbouwgronden, waardoor er een groot robuust natuurgebied ontstaat dat met elkaar verbonden is. Rob van Schijndel van Natuurmonumenten benadrukt dat de biodiversiteit in het bos groter is dan op de bestaande landbouwgronden. “Ook planten we niet op alle grond bomen.” Melkveehouder W. Peters maakt zich zorgen over de verspreiding van het Jacobskruiskruid. “Ik wil dat kruid niet in mijn graslanden hebben, omdat het giftig is voor de koeien. Het kruid moet ik bestrijden, waardoor ik niet verder kan met duurzaam boeren.”

Pierre Emans van Weert Lokaal noemt de bosontwikkeling een mooi plan om iets te doen aan de klimaatverandering. “Maar dan moeten de giftige planten wel worden weggehaald. Joost Wiezer van de VVD vindt de financiën en prestatieplicht ook belangrijk. “We moeten geen geld halen uit verkeerde potjes. Als we er geld aan uitgeven, willen we zeker weten dat er een bos komt. Niet dat er geen scheutje groeit.” Wethouder Geert Gabriëls geeft aan de financiën duidelijk te maken in de begroting. Het CDA vraagt zich af waarom het college van B&W de raad niet eerder op de hoogte heeft gebracht. “De eerste tien hectare bos zijn rond. We vinden het belangrijk dat er over de rest nog overleg komt over de voorwaarden en beheer.”

Wethouder Geert Gabriëls benadrukt dat Weert met de bosontwikkeling vooroploopt. “In heel Nederland wordt gekeken hoe we het in Weert doen.” De wethouder neemt het beheer en de prestatieplicht mee in de beheerovereenkomst met Natuurmonumenten. 


Een bijdrage van Arjanne van Voorst